Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.


     Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.


     Бюджетні кошти витрачаються головними розпорядниками  відповідно до бюджетних призначень, встановлених рішенням відповідних рад на поточний рік, асигнувань, затверджених в  кошторисах установ на рік та  по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів а також по кодах  економічної класифікації видатків.


     Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів визначають слідуючі нормативно – правові акти :


 

     Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюється Кабінетом Міністрів України.


     Кошти, які витрачаються з загального та спеціального фондів лімітовані і розподілені строго кошторисом, і контролюються державним  казначейством та іншими контролюючими органами.

Стан виконання бюджету
Виконання доходної частини зведенного бюджету Ренійського району