22.11.2018

Інформація про використання коштів бюджету Ренійського району з 15 листопада по 22 листопада 2018 року

І. Бюджет Ренійського району

 

             За період з 15 листопада по 22 листопада 2018 року до загального фонду бюджету Ренійського району надійшло податків і зборів в сумі  1 167,6 з них найбільші обсяги надходжень по:

 

- податку на доходи фізичних осіб – 732,9 тис. грн.;

- плати за землю – 75,4тис. грн.;

- единого податку – 282,1 тис. грн.;

- акцизний податок­­ – 44,4 тис. грн.;

- адміністративні збори та платежі – 28,9 тис.. грн.

 

Надійшло міжбюджетних трансфертів у сумі 473,0 тис. грн., з них:

 

-     базова дотація – 443,0 тис. грн.;

-          інші субвенції з місцевого бюджету – 30,0 тис. грн.

 

 Спеціального фонду з урахуванням трансфертів надійшло – 850,6 тис. грн.

 

 

Проведено фінансування видатків  у сумі  18 944,5  тис. грн. у тому числі:

 

-          загальний фонд – 2 966,8 тис. грн.; 

-          спеціальний фонд – 15 977,7 тис.грн. 

 

                          З них профінансовано на: 

 

-          виплату заробітної плати з нарахуванням –  949,1  тис. грн;

 

-          оплату продуктів харчування – 126,7 тис.грн; 

 

-          оплату енергоносіїв – 239,4 тис. грн.

 

-          виплати соціального забезпечення (інші виплати населенню) – 106,3 тис. грн., у т.ч.;

 

 

-          Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 27,9 тис. грн.;

 

-          Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 12,5 тис. грн.;

 

-          Надання допомоги при народженні дитини  – 2,6  тис. грн.;

 

-          Надання допомоги  на дітей одиноким матерям – 5,3 тис. грн.;

 

-          Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям – 18,8 тис. грн.;

 

-          Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 4,4 тис. грн.;

 

-          Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд – 2,9 тис. грн.;

 

-          Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 32,0 тис. грн.

 

 

поточні трансферти органам державного управління –  352,6  тис. грн.

 

 

Капітальні видатки –  15 895,2 тис. грн.

 

      Фінансування установ охорони здоров’я -  1 103,2 тис. грн.

 

 

ІІ. Районний бюджет

                      За період з 15 листопада  по 22 листопада 2018 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків і зборів в сумі 735,6 тис. грн., з них найбільші обсяги надходжень по:

 

-          податку на доходи фізичних осіб – 732,9 тис. грн.;

-           адміністративні збори та платежі – 2,7 тис. грн.

 

Надійшло міжбюджетних трансфертів у сумі 473,0 тис. грн., з них:

 

      -     базова дотація – 443,0 тис. грн.;

-     інші субвенції з місцевого бюджету – 30,0 тис. грн

 

Спеціального фонду з урахуванням трансфертів надійшло – 789,2 тис. грн.

 

      Проведено фінансування видатків  в сумі  1 764,9 тис. грн. у тому числі:

   -    загальний фонд – 1 559,3 тис. грн.;

   -    спеціальний фонд – 205,6 тис. грн..

 

З них профінансовано на:

 

       Виплата заробітної плати – 157,2  тис. грн.;

 • Районна рада Ренійського району (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад - 46,5 тис. грн.) – 46,5  тис. грн.

 

 • Управління соціального захисту населення Ренійської РДА   (Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 81,6 тис. грн.; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 21,5 тис. грн.; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 7,6 тис. грн.)  –  110,7 тис. грн..

 

 

       Оплата продуктів харчування – 68,9  тис. грн.;

 • Районна державна адміністрація Ренійського району (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 66,9 тис. грн.) – 66,9 тис. грн.
 • Управління соціального захисту населення Ренійської РДА  (Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 2,0 тис. грн.) -2,0 тис.грн.

 

 Оплата енергоносіїв – 114,7  тис. грн.;

 • Районна рада Ренійського району  (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 12,9 тис. грн.; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 2,5 тис. грн.; Забезпечення діяльності бібліотек – 4,5 тис. грн.; Забезпечення діяльності музеїв i виставок – 0,4 тис. грн.; Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 3,6 тис. грн.) – 23,9 тис. грн.

 

 • Районна державна адміністрація Ренійського району (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 76,7 тис. грн.; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 2,0 тис. грн.; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 3,8 тис. грн. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 0,3 тис. грн.) – 82,8 тис. грн.

 

 • Управління соціального захисту населення Ренійської РДА(Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 9,2 тис. грн..) – 9,2 тис.грн.

 

Виплати соціального забезпечення (інші виплати населенню) – 74,4  тис. грн., у т.ч.;

 

 • Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 27,9 тис. грн.;
 • Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 12,5 тис. грн.;
 • Надання допомоги при народженні дитини  – 2,6  тис. грн.;
 • Надання допомоги  на дітей одиноким матерям – 5,3 тис. грн.;
 • Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям – 18,8 тис. грн.;
 • Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 4,4 тис. грн.;
 • Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд – 2,9 тис. грн.

 

поточні трансферти органам державного управління –  31,6  тис. грн.

 

       Капітальні видатки – 147,4  тис. грн.

 

      Фінансування установ охорони здоров’я -  1 103,3 тис. грн.