26.01.2018

Інформація про використання коштів бюджету Ренійського району З 18 грудня по 26 січня 2018 року

За період з 18 січня по 26 січня 2018 року до загального фонду зведеного бюджету Ренійського району надійшло податків і зборів в сумі 4419,0 тис. грн., з них найбільші обсяги надходжень по:

 

- податку на доходи фізичних осіб – 714,4 тис. грн.;  

- плати за землю – 541,0 тис. грн.;

- єдиного податку – 487,1 тис. грн.;

- акцизний податок­­ – 22,6 тис. грн.;

Надійшло з державного бюджету міжбюджетних трансфертів у сумі  2532,2 тис. грн., з них:

 

-                                 Базова дотація –44 3,0 тис.грн.

       -     Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 2006,2 тис.грн.

       -      Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -83,0 тис.грн.

 

 

Проведено фінансування видатків  в сумі 14902,264 тис. грн. у тому числі:

-          загальний фонд – 14902,264тис. грн;

 

 

                          З них профінансовано на:

 

-          виплату заробітної плати з нарахуванням – 3386,227 тис.грн;

-          продукти харчування – 4,800 тис.грн; 

-    оплату енергоносіїв – 287,689 тис. грн.;

      -    субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2123,209 тис. грн..;

      -   виплати соціального забезпечення(виплата допомоги та інші виплати населенню)-6219,474                      тис.грн.

 

Районний бюджет

         За період з 18 січня по 26 січня 2018 року до районного бюджету  надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 714,4 тис. грн.

 

Надійшло з державного бюджету міжбюджетних трансфертів у сумі  2532,2 тис. грн., з них:

-                                 Базова дотація –44 3,0 тис.грн.

       -     Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 2006,2 тис.грн.

       -      Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -83,0 тис.грн.

 

 

      Проведено фінансування видатків  в сумі 13836,765 тис. грн. у тому числі:

   -    загальний фонд – 13836,765 тис.грн;

 

З них профінансовано на :

 

-          виплату заробітної плати з нарахуванням – 2811,999 тис.грн.; 

-          оплату енергоносіїв – 3,968 тис. грн.;

      -    субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1923,269 тис. грн..;

       -  виплати соціального забезпечення(виплата допомоги та інші виплати населенню) – 6219,474                    тис.грн