07.06.2018

Інформація про використання коштів бюджету Ренійського району З 31 травня по 7 червня 2018 року

І. Бюджет Ренійського району За період з 31 травня по 7 червня 2018 року до загального фонду бюджету Ренійського району надійшло податків і зборів в сумі 1 949,1 тис. грн., з них найбільші обсяги надходжень по: - податку на доходи фізичних осіб – 1 459,1 тис. грн.; - плати за землю – 219,0 тис. грн.; - єдиного податку –104,9 тис. грн.; - акцизний податоꬬ – 105,6 тис. грн.; Надійшло міжбюджетних трансфертів у сумі 14 153,6 тис. грн., з них: Базова дотація – 443,0 тис.грн. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 248,1 тис.грн., у тому числі: Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 5 906,9 тис.грн., Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 341,2 тис.грн. Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 6 462,5 тис.грн., з них: - субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги - 5 453,3 тис.грн.; -субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 12,5 тис.грн.; Інші субвенції з місцевого бюджету – 996,7 тис.грн. Проведено фінансування видатків у сумі 4 640,2 тис. грн. у тому числі: - загальний фонд – 3 894,7 тис. грн.; - спеціальний фонд – 745,5 тис.грн. З них профінансовано на: - виплату заробітної плати з нарахуванням – 1 415,4 тис. грн; - оплату медикаментів – 1,0 тис.грн.; - оплату продуктів харчування – 77,4 тис.грн; - оплату енергоносіїв – 4,8 тис. грн.; - виплати соціального забезпечення (інші виплати населенню) – 54,7 тис.грн., у т.ч.; • Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 50,4 тис. грн.; • Інші програми та заходи у сфері освіти – 4,3 тис.грн. поточні трансферти органам державного управління – 993,6 тис. грн., у т.ч. субвенція на фінансування дошкільної освіти та закладів культури – 961,6 тис. грн..; ремонт покрівлі будівлі військкомату – 32,0 тис. грн.. Капітальні видатки – 699,0 тис. грн.. ІІ. Районний бюджет За період з 31 травня по 7 червня 2018 року до районного бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 1 459,1 тис. грн. Надійшло міжбюджетних трансфертів у сумі 13 160,0 тис. грн., з них: Базова дотація – 443,0 тис.грн. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 248,1 тис.грн., у тому числі: Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 5 906,9 тис.грн., Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 341,2 тис.грн. Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 5 468,9 тис.грн., з них: - субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги - 5 453,3 тис.грн.; -субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 12,5 тис.грн.; Інші субвенції з місцевого бюджету – 3,1 тис.грн. Проведено фінансування видатків в сумі 2 820,2 тис. грн. у тому числі: - загальний фонд – 2 647,5 тис.грн; - спеціальний фонд – 172,7 тис.грн. З них профінансовано на : виплату заробітної плати з нарахуванням –668,6 тис. грн.: • Державне управління (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 126,8 тис. грн..) -126,8 тис. грн. • Відділ освіти, молоді та спорту Ренійської районної адміністрації (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами –496,0 тис.грн., надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 22,0 тис.грн., утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 23,8 тис.грн. ) – 541,8 тис.грн.; Фінансування установ охорони здоров’я- 876,2 тис.грн. поточні трансферти органам державного управління – 993,6 тис. грн., у т.ч. субвенція на фінансування дошкільної освіти та закладів культури – 961,6 тис. грн..; ремонт покрівлі будівлі військомату – 32,0 тис. грн.. Капітальні видатки – 164,6 тис. грн.