Реєстраційний номер облікової картки платника податків – десятизначний код платника податків в Державному реєстрі фізичних осіб, що видається особі на все життя, тобто особистий номер для обліку в фіскальних органах для сплати податків та інших обов’язкових платежів, який не змінюється, а лише доповнюється додатковою інформацією в разі зміни даних про платника.

 

     Оформити картку платника податків, внести зміни (зміна прізвища чи ім’я тощо) до ІПН чи отримати дублікат можна безкоштовно протягом 5 днів в податковій інспекції за місцем проживання чи за місцем отримання доходів. Отримати ідентифікаційний код може кожен повнолітній громадянин України особисто чи через представника, неповнолітня особа через батьків чи опікунів та нерезидент для сплати податків в Україні.

 

     Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у ДРФО, фізична особа-резидент чи нерезидент незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через представника за довіреністю надати документ, що посвідчує особу, та подати заяву на внесення до реєстру – форму №1 ДР, що містить відомості про П.І.Б., стать, дату та місце народження, громадянство, місце проживання та роботи, контакті дані та відомості про документ, що посвідчує особу.

 

     Для отримання детальної інформації про те, як оформити ІПН, відмовитись від отримання ІПН чи оформити ідентифікаційний код дитині, звертайтесь до місцевого центру обслуговування платників податків чи відповідної ДПІ вашого району.