Доступ до публічної інформації

Для забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Президентом України 5 травня 2011 року виданий Указ №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». На виконання зазначеного Указу Президента України, забезпечення прозорості та відкритості в роботі Ренійської районної державної адміністрації та реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації на сторінках веб-сайту Ренійської районної державної адміністрації розміщуються всі розпорядження голови ренійської державної адміністрації, які стосуються населення районуі. Оновлення сторінок здійснюється постійно.