06.09.2017

Порядок розгляду письмових звернень громадян

     Райдержадміністрація організовує в  установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), 
заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення 
особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації. 
      Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян 
в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.
     Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником 
(відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу 
райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації 
або підрозділи її апарату.