Про проведення Ренійською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю станом на 1 жовтня 2018 року

     Ренійська районна державна адміністрація взаємодіє з інститутами громадянського суспільства керуючись Планом заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства Ренійської райдержадміністрації, Орієнтовним планом консультацій з громадськістю Ренійської райдержадміністрації тощо.

     Налагоджений системний діалог влади з громадськістю та постійний моніторинг суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації дають можливість ураховувати громадську думку, потреби та інтереси окремих громадян, соціальних груп під час вироблення та прийняття оптимальних, більш якісних управлінських рішень. Тобто, завдяки зворотному зв’язку забезпечується реалізація державної політики в різних сферах життєдіяльності району, вирішуються проблемні питання.

     Однією з важливих форм проведення консультацій з громадськістю є організація роботи Громадської ради при Ренійській райдержадміністрації.

     Голова Громадської  ради є членом колегії райдержадміністрації та приймає участь у заходах з питань взаємодії органів виконавчої влади та громадських організацій Ренійського району, діяльності Громадської ради при райдержадміністрації  та інших.

     Відповідно до чинного законодавства, кожні два роки склад громадських рад при органах влади оновлюються. Таким чином, 15 серпня 2018 року було видане розпорядження  голови Ренійської райдержадміністрації № 354/А-2018 «Про утворення ініціативної групи з підготовки  установчих зборів громадської ради при Ренійській районній державній адміністрації ».

     29  серпня було проведено засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Ренійській районній державній адміністрації та визначено що установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Ренійській районній державній адміністрації відбудуться 12 жовтня 2018 року.

     Слід зазначити, що до складу Громадської Ради виявили бажання долучитись представники 11 інститутів громадянського суспільства району.

     З метою забезпечення відкритості влади та інформування населення організовано цілий ряд заходів: забезпечення ЗМІ інформаційними, довідково-аналітичними матеріалами; систематичне проведення «прямих телефонних ліній», зустрічей керівників органів влади з представниками ЗМІ; участь журналістів в усіх заходах, що проводяться в районі. В районній газеті «Ренійський вісник» постійно оприлюднюються нормативно-правові акти органів влади, статистичні матеріали, на її сторінках знаходять належне відображення актуальні питання державної політики, діяльність Президента, Уряду країни, регіональної і місцевої влади. Впродовж року працівниками структурних підрозділів РДА, територіальних органів влади підготовлено та розміщено 363 статтей, публікацій,  роз’яснень та консультацій. Завчасно розміщуються оголошення про проведення особистих прийомів громадян, графік «прямих телефонних ліній», візити представників вищих органів влади, депутатів.

     Постійно проводиться робота з інформування громадськості через засоби масової інформації та мережі Інтернет про актуальне законодавство та його реалізацію. Веб-сайт райдержадміністрації є офіційним носієм інформації райдержадміністрації, який створено для висвітлення діяльності райдержадміністрації, її органів, інформаційної взаємодії з державними та недержавними організаціями, громадськістю.

     Також на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації постійно оновлюються підрозділи «Громадська рада» та «Консультації з громадськістю».

     В кінці 2016 року відділом комунікацій з громадськістю впроваджено можливість інформування про діяльність Ренійської райдержадміністрації та взаємодії з населення за допомогою соціальних мереж в Інтернеті.

     Використання соціальних мереж у роботі райдержадміністрації є актуальним і необхідним. Відділом комунікацій з громадськістю створено в соціальній мережі «Facebook» групу «Відділ комунікацій з громадськістю Ренійської РДА», де висвітлюється робота Ренійської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

     За головним спеціалістом з питань комунікацій з громадськістю закріплено «прямі телефонні лінії» Ренійської райдержадміністрації, які публікуються на сторінках районної газети «Рнійський вісник», розділі офіційного сайту райдержадміністрації «Консультації з громадськістю» та у групі соціальної мережі «Facebook». Протягом минулого місяця було прийнято більш 20 дзвінків, питання з якими звертались мешканці району були різноманітного характеру – більшість стосовно переходу з аналового на цифрове телевізійне мовлення. Громадянам було рекомендовано звернутись до відповідних структурних підрозділів та органів влади та надано контактні дані.

     Таким чином, взаємодія органів влади з громадськістю на основі конструктивного діалогу, впровадження системних комплексних заходів з залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної політики сприяє забезпеченню стабільної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в районі.