03.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 липня 1998 р. N 1147 Київ Про прикордонний режим (зі змінами від 3 лютого 2016 р. ПКМУ № 52)

     1. Установити вздовж державного кордону  на  його  сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм прикордонну смугу у межах прилеглих до кордону територій  селищних і сільських рад, де запроваджується прикордонний режим.

     З урахуванням  особливостей  місцевості  та інших умов ширина прикордонної  смуги  може  бути   змінена   обласними   державними адміністраціями  за  поданням Адміністрації Державної прикордонної служби,  але вона не може бути меншою від ширини смуги місцевості,

що  знаходиться  в  межах  від  лінії  державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень.

     2. Затвердити перелік міст і районів,  в межах територій яких можуть  бути  встановлені  контрольовані  прикордонні  райони,  що додається.

     Установити, що запровадження  прикордонного  режиму  в  межах територій   зазначених   міст  і  районів  здійснюється  Кабінетом Міністрів України за поданням Адміністрації Державної прикордонної служби, узгодженим з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Службою безпеки та Державною митною службою.

     3. Затвердити Положення про прикордонний режим, що додається.

     4. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, Севастопольській міській державним  адміністраціям  до  1  вересня 1998 р. привести у відповідність з цією постановою раніше прийняті рішення   та   разом  з  відповідними  підрозділами  Адміністрації Державної прикордонної служби вжити заходів до їх виконання.

     5. Українській  державній корпорації по будівництву,  ремонту та  утриманню автомобільних доріг разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби, Міністерством внутрішніх справ і обласними та Севастопольською  міською  державними  адміністраціями  скласти  у двомісячний  термін  реєстр  автомобільних доріг, що знаходяться у межах   прикордонної   смуги   і  безпосередньо  простягаються  до державного кордону поза межами встановлених пунктів пропуску через державний  кордон,  із  зазначенням  власників (експлуатантів) цих доріг  та  подати  Кабінетові  Міністрів  України  в установленому порядку  пропозиції  щодо  обмеження  руху  на  таких  дорогах або ліквідації цих доріг.

    6.  Міністерству  внутрішніх  справ  разом  з  Адміністрацією Державної    прикордонної    служби,   Міністерством   транспорту, Міністерством  юстиції,  Державним  комітетом  по  стандартизації, метрології та сертифікації  подати  Кабінетові  Міністрів  України пропозиції  щодо  внесення  змін  і доповнень до Правил дорожнього руху з питань, пов'язаних з обмеженням руху транспортних засобів у прикордонній смузі.

    7. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р.  N 304 ( 304-94-п  )  "Про

прикордонну смугу".

    8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 Прем'єр-міністр України                       В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

     Інд.39

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 27 липня 1998 р. N 1147

 

                             ПЕРЕЛІК

        міст і районів, у межах території яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони

 

     Одеська область

міста Ізмаїл, Іллічівськ, Одеса, Южне;  Білгород-Дністровський, Біляївський,            Болградський, Великомихайлівський,   Ізмаїльський,    Кілійський,    Кодимський, Комінтернівський,  Котовський,  Красноокнянський, Овідіопольський, Ренійський,     Роздільнянський,     Саратський,     Тарутинський, Татарбунарський, Фрунзівський райони.                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 липня 1998 р. N 1147

ПОЛОЖЕННЯ

про прикордонний режим

 

     { У  тексті  Положення  слова  "Прикордонні  війська"  та  "Держкомкордон"  в  усіх  відмінках замінено відповідно  словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація  Держприкордонслужби" у відповідному  відмінку  згідно з  Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 }

                                        Загальні питання

         1.  Цим  Положенням встановлюється система режимних заходів у прикордонній  смузі  та контрольованому прикордонному районі,  які регламентують  відповідно   до   законодавства   правила   в'їзду, тимчасового перебування,  проживання, пересування громадян України      та інших осіб, провадження робіт, обліку та тримання на пристанях, причалах, базах для стоянки і в пунктах базування (далі - об’єкти базування)”. маломірних суден, інших засобів, що не є суднами,  але пристосовані для переміщення на  них  людей  по воді (водний мотоцикл, водний велосипед, моторний гідродельтаплан, дошки  для  занять  різними   видами   серфінгу   тощо),   основні характеристики  яких  не перевищують параметрів,  установлених для таких  засобів  Радою  міністрів   Автономної   Республіки   Крим, обласними  та Севастопольською міською державними адміністраціями, буєрів,  а також  апаратів,  що  використовуються  для  підводного плавання (далі - маломірні судна,  інші плавзасоби), їх плавання і пересування у територіальному морі та внутрішніх водах України.

      2.  Терміни,  що  вживаються  у  цьому  Положенні, мають таке значення:

   1) документ, що посвідчує особу:

   для громадян України - паспорт громадянина  України,  паспорт громадянина  України для виїзду за кордон,  дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення  водія  чи  інший  виданий державним органом документ, який  має  такі  обов'язкові  реквізити,  як  прізвище,  ім'я,  по батькові,   фотокартку,  підпис  відповідальної  посадової  особи, відбиток печатки або штампу установи,  яка видала  документ,  дату видачі;

     для іноземців  -  національний паспорт або документ,  що його замінює;

     для осіб   без   громадянства   -   посвідчення   особи   без громадянства,  посвідчення  особи  без  громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання;

  2) контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості, яка визначена, як правило, у межах території району, міста, селища та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих водах островів;

21) лінія інженерних прикордонних споруджень - спеціальна смуга місцевості в межах прикордонної смуги та інші земельні ділянки, які відповідно до законодавства надаються в постійне користування органам Державної прикордонної служби для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів;

  3) прикордонна   смуга   -   це   ділянка   місцевості,   яка встановлюється безпосередньо уздовж  державного  кордону  на  його сухопутних ділянках або уздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до  державного  кордону,  але не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень.

     До прикордонної  смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення;

 4) 4) пункт базування - місце (смуга) на урізі води або гідротехнічна споруда, розташовані у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, визначені місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування за погодженням з органами охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони перебувають, для постійного і тимчасового тримання поза пристанями, причалами, базами для стоянок маломірних суден, інших плавзасобів. Вимоги до облаштування пунктів базування та типи маломірних суден, інших плавзасобів, яким дозволяється тримання на них, визначаються Правилами користування маломірними суднами на водних об’єктах, а вимоги до безпечної експлуатації таких пунктів - Правилами безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден відповідно до законодавства. Місця  базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, облаштовуються відповідно до норм, установлених Мінагрополітики.{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 679

     3. Рада  міністрів  Автономної  Республіки   Крим,   обласні, Севастопольська міська державні адміністрації разом з відповідними підрозділами   Державної   прикордонної  служби  в  межах  наданих повноважень   та   з  урахуванням  місцевих  умов  і  особливостей вирішують   питання  щодо  практичного  застосування  вимог  цього Положення.

     4.  Нормативно-правові акти Адміністрації Держприкордонслужби з  питань  прикордонного режиму,  видані в межах її повноважень та зареєстровані  в  установленому  порядку,  є   обов'язковими   для виконання  центральними  та  місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.{  Пункт  4  в  редакції  Постанови  КМ N 1110 ( 1110-2010-п ) від

08.12.2010 }

    5. Контроль   за   додержанням   прикордонного    режиму    у прикордонній   смузі   та   контрольованому  прикордонному  районі здійснює  Державна  прикордонна  служба  у  взаємодії  з  органами внутрішніх справ.

     У необхідних випадках Державна прикордонна служба може запроваджувати додаткові тимчасові обмеження на в’їзд і провадження робіт у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які встановлюються наказом начальника органу охорони державного кордону, погодженим з місцевими державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення, територіальними органами Національної поліції, ДМС та регіональними органами СБУ.

    6. Особи,  винні  у  порушенні  прикордонного режиму,  несуть адміністративну    або    іншу    відповідальність    згідно    із законодавством.

Порядок в'їзду, тимчасового перебування, проживання,   пересування громадян України та інших осіб у прикордонній  смузі та контрольованому прикордонному районі

     7. Громадяни  України  в'їжджають  у  прикордонну  смугу   та контрольований  прикордонний  район,  перебувають,  проживають або пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують їх особу.

     8.   Іноземці   та   особи   без  громадянства  в'їжджають  у прикордонну    смугу   та   контрольований   прикордонний   район, перебувають та пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують  особу  та  підтверджують  законність  перебування  на території  України. 

     9. В'їзд і перебування  у  місцевості,  яка  знаходиться  між державним  кордоном  і  лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб допускається  як  виняток  лише  за спеціальним    дозволом    відповідного    підрозділу    Державної прикордонної служби.

    10.  Особи,  зазначені  у  пунктах 7 та 8 цього Положення, на вимогу уповноважених осіб Державної прикордонної служби та органів внутрішніх  справ,  а також членів громадських формувань з охорони громадського  порядку і державного кордону зобов'язані пред'являти відповідні документи, передбачені цими пунктами.

    11.  З  метою виявлення порушень законодавства з прикордонних питань,  виконання завдань, пов'язаних з боротьбою з організованою злочинністю  та  незаконною міграцією у межах прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району, уповноважені особи Державної прикордонної  служби  та  органів  внутрішніх справ, а також члени громадських  формувань з охорони громадського порядку і державного кордону  мають  право  відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну  службу  України"  (  661-15  )  та "Про дорожній рух"

(  3353-12  )  у  разі  потреби  зупиняти  та оглядати транспортні засоби.

    Зупинка транспортного засобу здійснюється:

- уповноваженими особами   органів   внутрішніх   справ   -   у встановленому порядку;

- уповноваженими особами Державної прикордонної служби, а також членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону: наземного - із застосуванням диска з червоним світлоповертачем або рукою, що вказує на цей транспортний засіб; водного - сигналами відповідно до Міжнародного зводу сигналів (лоції Чорного та Азовського морів на води України) або Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах..

   Водій “(капітан, судноводій) повинен  зупинити  транспортний  засіб у місці,  на яке йому буде вказано, з дотриманням правил зупинки, а також:

- подати для перевірки документи,  що посвідчують особу водія (капітана, судноводія) і пасажирів,  та  реєстраційний  документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон);

-дати можливість  оглянути  транспортний  засіб  і  перевірити номери його агрегатів.

    12. Капітанам (судноводіям) морських і річкових суден, власникам маломірних суден, командирам повітряних суден, начальникам поїздів і провідникам вагонів, старшим стюардам і стюардам, водіям транспортних засобів забороняється підвозити у контрольований прикордонний район та прикордонну смугу і вивозити з них осіб, які не мають відповідних документів.

    13. У   межах   прикордонної   смуги   з   дотриманням  вимог законодавства  про  дорожній  рух  встановлюється  дорожній   знак "Прикордонна смуга", у межах контрольованого прикордонного району - “Контрольований прикордонний район”, а на дорогах, які безпосередньо простягаються до державного кордону (за винятком доріг до  встановлених  пунктів пропуску  через  державний  кордон),  установлюється  знак  "В'їзд заборонено".

     Обладнання доріг і вулиць зазначеними дорожніми знаками та їх утримання провадиться власниками доріг і вулиць або уповноваженими ними органами у сфері дорожнього руху, а контроль за експлуатацією цих    дорожніх   знаків   здійснюється   підрозділами   Державної прикордонної служби і органами внутрішніх справ.

Порядок провадження робіт у прикордонній смузі та  контрольованому прикордонному районі

     14. Місцевими державними адміністраціями разом з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесені зазначені завдання, за погодженням з відповідними органами  Державної  прикордонної  служби у межах прикордонної смуги  та  контрольованого прикордонного району визначаються місця масового відпочинку населення та місця для купання і рибальства, а також встановлюється порядок їх обладнання і використання.

     15. Утримання і випасання худоби в межах  прикордонної  смуги можливе   лише   у   місцях,   визначених   місцевими   державними адміністраціями   разом   з  відповідними  підрозділами  Державної прикордонної  служби,  за сприятливої епізоотичної ситуації на цій території  та за умови належного загородження цих місць власниками худоби.

     16. З  метою  охорони  території  України  від  занесення   з території   інших  держав  збудників  карантинних  хвороб  тварин, занесення або самостійного розповсюдження з-за кордону карантинних об'єктів   рослин   уздовж   державного   кордону   встановлюється профілактична смуга,  в якій забороняється утримання  і  випасання худоби.   Ширина   цієї  смуги,  а  також  конкретні  заходи  щодо здійснення на  її  території  контролю  за  санітарно-карантинним, ветеринарним,  фітосанітарним  та  екологічним станом визначаються обласними  державними   адміністраціями   разом   з   відповідними підрозділами Державної прикордонної служби.

     17.  Авіаційні  роботи,  будь-яке  будівництво, вирубка лісу,  водокористування у прикордонній смузі проводяться після узгодження  з  органами охорони державного кордону та інформування відповідних підрозділів  Державної  прикордонної  служби,  у  зоні відповідальності  яких провадиться така діяльність,  про початок і термін  їх   проведення.   Порядок   зазначеного   узгодження   та інформування встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

   18. Роботи, пов'язані з локалізацією та ліквідацією наслідків стихійного лиха,  аварії або катастрофи,  проведенням заходів  для боротьби   з   особливо   небезпечними  інфекційними  хворобами  і порушеннями екології в межах прикордонної смуги та контрольованого

прикордонного   району,   провадяться   у  порядку,  встановленому законодавством.

   19.   У   межах   зони   з   особливим  режимом  використання повітряного  простору  України,  крім  її  частини,  що  межує  із забороненою зоною, польоти всіх типів повітряних куль і повітряних суден та інші види діяльності провадяться відповідно до  Положення про  використання  повітряного  простору  України  ( 401-2002-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

      Геологічні, дорожні та інші дослідження в межах  прикордонної смуги,  а також гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи,  пов'язані із зміною водного  режиму  прикордонних  річок, озер  та інших водойм,  відео-,  кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів проводяться з дозволу  органу  охорони державного кордону Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність. Порядок     надання    дозволу    встановлюється    Адміністрацією Держприкордонслужби.

    20. Керівники підприємств,  установ і  організацій  будь-якої форми  власності  зобов'язані  забезпечити  дотримання вимог цього Положення підлеглими  їм  працівниками,  які  виконують  роботи  у прикордонній   смузі   та  контрольованому  прикордонному  районі, включаючи  тих,  що  проводять  у  них  роботи  за  договором,  та інформування   відповідних   підрозділів   Державної  прикордонної служби,  у зоні відповідальності яких провадиться така діяльність, про їх проведення.

     21.  21. Полювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем органів або підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання, у порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.

У смузі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд полювання забороняється.

     22.  У  районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється Державною  прикордонною  службою,  у  межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, крім зазначених у пунктах 7-21 цього Положення режимних обмежень, забороняється зберігання на об’єктах базування,  плавання та пересування маломірних суден, інших плавзасобів,  не зареєстрованих у  встановленому  порядку  в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами і засобами.

    23. Облік маломірних суден, інших плавзасобів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі ведеться адміністрацією об’єктів базування у порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями, про що у реєстраційних документах ставиться спеціальна позначка, а облік суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, у порядку, встановленому Мінагрополітики.

Списки торговельних і маломірних суден, інших плавзасобів подаються адміністраціями морських (річкових) портів, об’єктів базування на вимогу уповноважених осіб підрозділу органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого визначено їх місце базування, до такого підрозділу.

    24.  Маломірні  судна,  інші  плавзасоби  після  реєстрації в установленому   порядку  приписуються  до  пристаней,  причалів  і пунктів базування та забезпечуються постійними місцями для стоянки (зберігання).

Під час зміни приписки та постійного місця для стоянки (зберігання) маломірних суден, інших плавзасобів адміністрації об’єктів базування протягом 24 годин інформують про це органи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких вони розташовані.

У разі коли адміністрація об’єкта базування не може забезпечити обліковані маломірні судна, інші плавзасоби постійним місцем для стоянки (зберігання), дозволяється тримання їх в іншому місці за погодженням з адміністрацією об’єкта базування та територіальним органом Укртрансбезпеки, а для суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, — територіальним органом Держрибагентства за умови забезпечення надійного зберігання з обов’язковим інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби.

Забороняється тримання маломірних суден, інших плавзасобів поза об’єктами базування, крім випадків, визначених цим пунктом.

   25.  Списання  з  балансу  і  утилізація, передача маломірних суден,  інших плавзасобів проводиться з обов'язковим інформуванням про це відповідного підрозділу Державної прикордонної служби.

“26. Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації найближчого об’єкта базування в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями, про що адміністрації об’єктів базування інформують протягом 24 годин органи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких перебуває відповідний об’єкт базування.

27. Об’єкти базування в межах прикордонної смуги або контрольованого прикордонного району облаштовуються в місцях, які визначаються рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій, з урахуванням пропозицій районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за погодженням з відповідними органами Державної прикордонної служби.

Номери об’єктам базування надаються відповідними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій, про що інформуються органи Державної прикордонної служби, на ділянці яких вони облаштовуються.

    28.  З  метою  своєчасного  облаштування  об’єкти базування щороку до початку навігаційного періоду підлягають огляду  спільною  комісією,  яка  утворюється районними державними адміністраціями (які розробляють та затверджують акт  огляду),  до складу    якої   включаються   представники   районних   державних адміністрацій  та  органів  місцевого  самоврядування,  інспектори

Мінприроди,  державного  органу,  що  здійснює  нагляд за безпекою судноплавства та реєстрацією суден,  представники  Держрибагентства (у разі потреби), органів національної поліції, ДСНС і Державної прикордонної служби.

    Пристані, причали  і  пункти базування,  які після здійснення огляду  не  отримали  відповідного  дозволу,  до  експлуатації  не допускаються.

    Огляд місця базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється міжвідомчими комісіями, призначеними Держрибагентством, до складу яких включені представники Державної прикордонної служби, у строки, встановлені Держрибагентством. До експлуатації місця базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, допускаються за висновками таких комісій.

     29. Підприємства,  установи і організації, до управління яких належать пристані,  причали і пункти  базування,  впорядковують  і обладнують   їх  в  установленому  порядку,  забезпечуючи  належну охорону та зв'язок з підрозділами Державної прикордонної служби.

     30.  Заходи  щодо  обліку та тримання маломірних суден, інших плавзасобів,  повітряних суден,  які здійснюють 30. Заходи щодо обліку та тримання маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду на об’єктах базування, здійснюють адміністрації об’єктів базування, а також керівники підприємств, установ та організацій з урахуванням форми власності.

Заходи щодо тримання маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду і за відповідним погодженням зберігаються окремо не на об’єктах базування, здійснюють їх власники.

Керівники підприємств, установ і організацій, яким належать об’єкти базування, власники маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, зобов’язані надати уповноваженим особам Державної прикордонної служби безперешкодний доступ до місця їх тримання.

      31. Власники зазначених суден,  інших плавзасобів та посадові особи,  які  забезпечують  їх  зберігання,   у   разі   зникнення, викрадення  або  втрати  іншим  шляхом цих суден і плавзасобів,  а також  шкіперського  та  рятувального  майна  зобов'язані  негайно поінформувати  про  це органи Державної прикордонної служби та вжити заходів до їх розшуку.

      32. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів поза об’єктами базування, а також на об’єктах базування, які не допущені до експлуатації, забороняється (крім випадків, пов’язаних із стихійним лихом, аварією та катастрофою, за умови завчасного інформування капітаном (судноводієм) або власником торговельного та маломірного судна, іншого плавзасобу підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснюватися посадка або висадка, завантаження або розвантаження, але не пізніше здійснення таких заходів).

33. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море, внутрішні води України здійснюється адміністраціями об’єктів базування після належного оформлення згідно з інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України, які затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями за погодженням з органами охорони державного кордону, в зоні відповідальності яких вони розташовані.

Випуск суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією місця базування відповідно до порядку, затвердженого Мінагрополітики за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби.

Експлуатація об’єктів базування всіх форм власності та випуск з них маломірних суден та інших плавзасобів без наявності адміністрацій об’єктів базування забороняється.

Маломірні судна, інші плавзасоби можуть виходити (крім засобів розваг на воді, які виходять на відстань до 2 морських миль) у територіальне море та внутрішні води України згідно з інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України за умови завчасного, не пізніше ніж за одну годину до виходу, інформування адміністраціями об’єктів базування, які ними обліковуються, відповідних підрозділів Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

Вихід та плавання маломірних суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та інших плавзасобів після закінчення навігаційного періоду і темної пори доби (за винятком наявності у судна відповідного дозволу Регістра судноплавства України та обладнання, яке для нічного плавання визначене Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та Міжнародними правилами попередження зіткнень суден на морі 1972 року), а за межі 2 морських миль також без відповідних радіоелектронних засобів зв’язку та дозволу на користування ними забороняється.

Маломірним суднам, суднам флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та іншим плавзасобам, в яких ефективна площа розсіювання судна недостатня для його виявлення за допомогою радіолокаційних станцій (радарів) у діапазонах 9 та 3 ГГц (довжина хвилі 3 та 10 сантиметрів), виходити за межі 2 морських миль без радіолокаційних відбивачів забороняється.

Капітани (судноводії) маломірних суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, випуск яких було здійснено з об’єктів базування за межами контрольованих прикордонних районів, під час виходу в територіальне море, внутрішні води України, які розташовані у контрольованих прикордонних районах, зобов’язані завчасно поінформувати підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснено такий вихід.

   34. У разі порушення вимог щодо порядку зберігання,  виходу у територіальне море та внутрішні води, завантаження і розвантаження торговельних  та  маломірних  суден,  інших плавзасобів, посадки і висадки  пасажирів  органи Державної прикордонної служби мають право  тимчасово  забороняти  експлуатацію  пристаней,  причалів і пунктів  базування або забороняти вихід у внутрішні води цих суден і плавзасобів. Про запровадження цієї санкції органи Державної прикордонної   служби   письмово інформують  заінтересованих  юридичних  та фізичних  осіб  завчасно.  Це  обмеження діє до усунення виявлених порушень.

     35. Судна   внутрішнього   плавання,   що   зареєстровані   в установленому  порядку в морських (річкових) торгівельних і рибних портах  України,  оформляються  для виходу у територіальне море та внутрішні  води  органом портового нагляду за наявності визначених законодавством  суднових  документів  і документів, що посвідчують особу членів екіпажу і пасажирів.

     36. Під час плавання і перебування торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів у територіальному морі та внутрішніх водах забороняється їх підхід до іноземних та українських суден закордонного прямування (крім випадків, пов’язаних із стихійним лихом, аварією та катастрофою, за умови завчасного інформування капітаном (судноводієм) або власником торговельного та маломірного судна, іншого плавзасобу підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснюватися підхід, але не пізніше здійснення таких заходів).

     37. Режимні обмеження щодо межі акваторій,  часу  та  безпеки плавання  і  пересування  маломірних суден у прикордонній смузі та контрольованому  прикордонному   районі   визначаються   Правилами користування маломірними суднами відповідно до законодавства.

     38. Пляжі,  місця  масового  відпочинку  громадян  на водах у межах прикордонної смуги та контрольованого  прикордонного  району облаштовуються  необхідними  засобами  контролю з метою виключення можливості запливу відпочиваючих до лінії державного кордону або у бік іноземних та українських суден закордонного прямування.

     Дотримання цих вимог забезпечується адміністрацією  пляжів  і місць масового відпочинку.

    39. Місцеві   державні  адміністрації  разом  з  відповідними підрозділами  Державної  прикордонної  служби  визначають  шляхи і стежки  для пересування по берегу і льоду прикордонних річок, озер та  інших  водойм. 

    Пересування по  берегу  і  льоду прикордонних річок,  озер та інших водойм поза  встановленими  для  цього  шляхами  і  стежками забороняється.

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією  "Офіційного вісника України" N 34, 1998 р. )