Оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Повне найменування:

– КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

Найменування посади:

– директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ренійської районної ради Одеської області (далі – директор ІРЦ).

 

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами і доповненнями).

 

Кваліфікаційні вимоги до директора ІРЦ:

– вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсному відборі та резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);

- згоду на обробку персональних даних.

Претендент на посаду має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 

Копії та оригінали документів подаються кандидатами особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Документи приймаються з 11  по 30 вересня 2019 року (включно) з 09.00 до 17.00 год. у відділі освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації (вул. Гагаріна, 19. м. Рені, Одеська область, 68803, каб. № 2).

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, що їх подали.

 

Етапи проведення конкурсного відбору:

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення переможця конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит проводиться за наступними напрямами:

-          знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

-          знання основ спеціальної педагогіки;

-          знання основ управління діяльністю ІРЦ.

Перелік питань, які використовуються для складання білетів під час проведення кваліфікаційного іспиту наведені нижче.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Бондаренко Лілія Костянтинівна , головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації +38 (097) 646 – 99 - 62

 

 

Додаток 1

до Положення про призначення на посаду директора Комунальної установи «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» Ренійської районної ради

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора ІРЦ

 

  1. Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

2. Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

3. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011  № 872 (зі змінами).

4. Положення про інклюзивно-ресурсний центр, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017р.  № 545 (зі змінами).

5. Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.

6. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

7. Причини порушень психофізичного розвитку.

8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

10. Особливості розвитку, навчання та виховання  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

11. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

12. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

13. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

14. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

15. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

16. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

17. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

18. Організаційно-правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ.

19. Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання Засновника та Уповноваженого органу управління.

20. Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання Міністерства освіти і науки України.

21. Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання структурних підрозділів з питань діяльності ІРЦ Одеської обласної державної адміністрації.

22. Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

23. Завдання ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти в системі управління діяльністю ІРЦ.