Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Згідно наказу начальника відділу освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації від 13 грудня 2019 року № 191 «Про оголошення конкурсу на вакантні посади  педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ренійської районної ради» у відділі освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації 15 січня 2020 року буде проведений  конкурсний відбір на зайняття вакантних посад педагогічних працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ з забезпечення вимог Положення про призначення на посаду педагогічних працівників Комунальної установи «ІНКЛЮЗИВНО – РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» Ренійської районної ради, затвердженого  рішенням Ренійської районної  ради   від   19 липня 2019 №343/37-VІІ.

Документи приймаються ДИРЕКТОРОМ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  з 16.12.2019 по 10.01. 2020 р. з 09.00 по 18.00 год.

Найменування посад:

 • 2 посади вчителя-логопеда;
 • 2 посади вчителя-дефектолога;
 • 1 посада вчителя-реабілітолога;
 • 2 посади практичного психолога.
 • Умови оплати праці:
 • - посадовий оклад, на оплату праці педагогічних працівників ІРЦ

розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

Вимоги до посад:

 • Для вчителя-логопеда  - вища педагогічна освіта ступеня магістра або

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Логопедія»;

 • для вчителя-реабілітолога – вища освіта, кваліфікація в дипломі

«вчителя-реабілітолога», «реабілітолога», «вчителя з лікувальної фізкультури».

 • для практичного психолога - вища педагогічна освіта ступеня магістра

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

 • для вчителя-дефектолога - вища освіта не нижче ступеня магістра або  

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, спеціалізацією  дефектолога, олігофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога.

 • стаж роботи за фахом не менше трьох років;
 • знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;

 • володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння

працювати з людьми;

 • вільне володіння державною мовою, володіння основними навичками

роботи на комп’ютері.

Перелік документів та строк їх подання:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у

довільній формі;

 • копію трудової книжки;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками,

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 • письмова згода на збір та обробку персональних даних;

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, що їх подали.

Кваліфікаційний іспит для працівників ІРЦ проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки.

Іспит складається з 4-х питань за напрямками, у вищезазначених пунктах. Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 1 год. 20 хвилин.

Перелік питань які використовуються для складання білетів під час проведення кваліфікаційного іспиту наведені нижче.

Дата і місце проведення конкурсного відбору:

Конкурс відбудеться 15 січня 2019 року в будівлі відділу освіти відділу  освіти,молоді, спорту та культури Ренійської державної адміністрації (вул. Гагаріна, 19 ,  м. Рені,   Одеська область)

 

Довідки за телефоном: +380682655984                                           

 

   Орієнтовний перелік питань  для проведення кваліфікаційного іспиту  на заміщення  вакантних посад педагогічних працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.
 2. Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ОПП) на освіту у законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».
 3. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).
 4. Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №545 (зі змінами).
 5. Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №617.
 6. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 7. Причини порушень психофізичного розвитку.
 8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 10.  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 11.  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
 12.  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
 13.  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).
 14.  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.
 15.  Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

 Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.