04.02.2015

РЕШЕНИЕ Тридцать третей сессии Орловского сельского Совета Ренийского района Одесской области шестого созыва Об акцизном налоге

На основании п. 24 ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», р. VI «Акцизный налог»  Налогового Кодекса Украины,   Орловский сельский совет

 

РЕШИЛ:

 

            1. Утвердить на территории с. орловка  ставки акцизного налога  согласно Приложению.

 

 

            2.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансово-экономическим вопросам (Мемияк Т.Н.).

 

 

Орловский сельский голова                                                       И.В.Киронаки

 

 

№283-У1

23.01.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Додаток

до рішення Орлівської сільської  ради

від  23.01.2015 р. № 283-У1

 

Акцизний податок 

      
   1. Платники податку 

 

Платниками  акцизного податку є особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які

здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

    
     2. Об'єкт оподаткування 

     Об'єктом оподаткування є  операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

     3. База оподаткування   

    Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

 

         4. Ставка податку 

   Ставка податку встановлюється у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість)  підакцизних товарів, реалізованих  суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

      
        5.  Податковий період

     Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

        6. Порядок обчислення та строки сплати податку

         Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

       Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

 Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

         Суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового  Кодексу.

Орлівський сільський голова                                        І.В.Кіронакі