12.06.2015

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЛИМАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю на території Лиманської сільської ради

 

 

 

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________________________________________________

вул.Шкільна, 6-а, с.Лиманське, Ренійський район, Одеська область, 68811

тел. 04840  4-05-64

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю

на території Лиманської сільської ради

 

Керуючись п.24. п.35 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997року № 280/97-ВР, Податкового кодексу України № 2755-УІ від 02.12.2010, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, Лиманська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити з 01.01.2016 року на території Лиманської сільської ради податок на майно в частині плати за землю згідно з Положенням, що додається.

 

 1. Оприлюднити це рішення на сайті райдержадміністрації.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з економічних питань і бюджету.

 

 

            Лиманський сільський голова                                                                  М.О.Топали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення________  сесії

Лиманської сільської ради

 № ______ від ________р. 

 

Положення

про податок на майно, в частині плати за землю

 1. Загальне положення.

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 1. Платники земельного податку.

Платниками земельного податку являються власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі.

 1. Об'єкт та база оподаткування.

Об'єктом оподаткування є земельні ділянки, що знаходяться у власності або користуванні чи земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням відповідного коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства.

Ставки податку

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком:

податок за  земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та  іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків земельного податку.

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

-        Для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,2;

-        Для багаторічних насаджень – 0,03.

Ставка податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь та садівницьких товариств, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановляється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі по області.

Ставка податку за земельні ділянки, надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими та /або дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди),  зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, підрозділам Збройних Сил України, які здійснюють господарську діяльність встановлюється у розмірі 0,02 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку

            Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб:

Від сплати податку звільняються: інваліди І і ІІ групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

-          для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2 гектари;

-          для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більш як 0,25 га;

-          для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 гектара;

-          для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

-          для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара

 1. Орендна плата в межах населеного пункту с.Лиманське

Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок, а об'єктом оподаткування - надана в оренду земельна ділянка.

Орендна плата нараховується на підставі договору оренди оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства:

-          Для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, транспорту та зв’язку (ПАО Одесаобленерго, ВАТ «Київстар Дж.Ес.Ем) встановити у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки;

-           для земельних ділянок, наданих для розміщення підприємств харчової промисловості та виробництва сільськогосподарських продуктів (Товариство з обмеженою відповідальністю «Мельник», ПАО «1 Травня», РИФ -2012) встановити у розмірі 6% від  нормативної грошової оцінки;

-          Для земельних ділянок, наданих для розміщення комерційний підприємств (магазини) встановити у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки;

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 1. Обчислення плати за землю, строки її сплати та особливості подання звітності

Податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, а орендної плати – договір оренди. 

Плата за землю обчислюється платниками (крім фізичних осіб) самостійно щороку станом на 1 січня.

Нарахування сум податку фізичним особам проводиться органами ДПС, які видають платникові податку повідомлення-рішення про внесення податку до 1 липня поточного року.

При переході права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року орган ДПС надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

 • у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 • пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
 • пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

Нарахування податку за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, проводиться кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні (з урахуванням прибудинкової території).

 1. Сплата податку

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. При наданні в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки (оренди будівель або їх частин).

Сплата податкового зобов'язання, визначеного у декларації  на поточний рік, проводиться рівними частками щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Фізична особа зобов'язана сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через касу сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. Також з цієї ж дати передбачено сплату податку власником нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.

 1. Індексація нормативної грошової оцінки земель

Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає індексації відповідно до діючого законодавства України.

 

           Секретар Лиманської сільської ради                                                                   Г.В.Клошка