11.04.2019

Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району Одеської області

ПРОЕКТ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

 

Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району Одеської області

 

Керуючись статтею 6, пунктом 2 статті 20, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 7, 43-46 Закону України «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та з метою забезпечення прозорості проведення конкурсів з визначення перевізників, створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту:

 

  1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району Одеської області (додається).

 

  1. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                                                      В.І.Котляренко                               

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації  

«___»  ______  2019 року №________

 

Умови конкурсу

з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району Одеської області

 

1.Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району (далі – Умови) розроблені відповідно до законів України «Про автомобільний транспорт» (далі – Закон), «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами), від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами) (далі – Порядок), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із змінами), і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

3. Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону та Порядку, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

 

4. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району (далі – Конкурс) є Ренійська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

5. Метою проведення Конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.

6. Ці Умови поширюються на Організатора, членів конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району, та перевізників-претендентів. Виконання цих Умов є обов’язковим.

7. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення Конкурсу приймає Організатор. Для підготовки та проведення Конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Ренійського району (далі – конкурсний комітет). Персональний склад конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови Ренійської районної державної адміністрації.

8. Оголошення про проведення Конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу оприлюднюється через друковані засоби масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Ренійської районної державної адміністрації.

9. Об’єктом конкурсу є маршрут або кілька маршрутів приміського автобусного сполучення загального користування, які входять до визначеного Організатором переліку об’єктів Конкурсу, згідно з додатком.

10.  На Конкурс виносяться об’єкти з затвердженими паспортами автобусних маршрутів.

11. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, мають відповідати наступним критеріям:

11.1. для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із змінами) (далі – Порядок визначення класу комфортності), на приміських маршрутах – автобусів категорії М2 та М3. Клас автобусів на приміських маршрутах – А, В, I, II, III;

11.2. рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

11.3. на кожному об’єкті Конкурсу перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 01 січня 2020 року.

           Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошенням зупинок.

           Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з Порядком визначення класу комфортності.

12. Перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування.

13. Перевізник, який здійснює перевезення пасажирів, повинен забезпечувати пільгові перевезення пасажирів, які, відповідно до чинного законодавства, користуються такими правами.

14.Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту Конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

15.Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, передбачених цими Умовами та Порядком.

16.У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають Умовам, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

         У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

17.Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить п’ять років.

         Строк дії договору продовжується один раз на п’ять років за рішенням Організатора за наявності заяви автомобільного перевізника-переможця попереднього Конкурсу, в якій зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті Конкурсу, наявності вмотивованих підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.

         У разі відсутності у переможця Конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік.

18.Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування автомобільний перевізник подає
конкурсному комітету такі документи:

заяву претендента встановленого зразка із зазначенням
автобусного маршруту загального користування, на якому має намір
працювати претендент;

         відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси,
які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням
підстав  для  їх використання перевізником;

         відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

         документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

19.Автомобільний перевізник переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.

20.Не допускаються до участі у Конкурсі перевізники-претенденти, які визначені в частині 2  статті 45 Закону,якщо не відповідають вимогам статті 34 та  пункту 12 Порядку.

21.Плата за участь у Конкурсі перевізниками-претендентами не вноситься.