12.08.2014

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту –розпорядження райдержадміністрації «Про створення дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру при райдержадміністрації»

Проект розпорядження райдержадміністрації розроблено на виконання Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності». Вказаний проект розпорядження передбачає встановлення основних завдань адміністратора дозвільного центру, його функціональних обов’язків щодо видачі документів дозвільного  характеру за принципом організаційної єдності, визначаються вимоги щодо організації його роботи, порядку взаємодії з місцевими дозвільними органами , суб’єктами господарювання  та територіальним органом , спеціально уповноваженого  органу  з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

            Адреса розробника: Ренійська районна державна адміністрація, м. Рені, вул.. Комсомольська, 139.

            Проект розпорядження  «Про створення  дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру при  райдержадміністрації» та аналіз регуляторного впливу на вказане розпорядження буде надруковано у «Ренійському віснику»

            Зауваження та пропозиції щодо проекту розпорядження райдержадміністрації приймаються протягом місяця, з дня оприлюднення тексту проекту розпорядження райдержадміністрації.

            Зауваження та пропозиції надавати письмово за адресою розробника.

 

05.10.2006.