23.10.2014

Звіт про базове відстеження результативності до проекту розпорядження голови Ренійської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Ренійській районній державній адміністрації»

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється 

 

Проект розпорядження голови Ренійської  районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Ренійській районній державній адміністрації».

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

         Відділ надання адміністративних послуг Ренійської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Ренійському  районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить статус центру, його основні завдання, статус персоналу, основні завдання адміністраторів та їх повноваження, статус керівника центру та його обов’язки, порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення центру.

4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

З 01 серпня 2014 року по 12 вересня 2014 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Базове відстеження проводилось шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, а також соціологічним методом шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту розпорядження на сайті Ренійської райдержадміністрації (http://reni-rda.odessa.gov.ua).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів від плати за адміністративні послуги,  кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта,  кількості наданих адміністративних послуг та скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування. Цільовою групою опитування були суб’єкти господарювання та фізичні особи, що звертаються за адміністративними послугами. Було застосовано суцільний тип опитування методом особистого інтерв’ю на основі заздалегідь розробленої анкети.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

№ п/п

Назва показника

2013 рік

 

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

Дія регуляторного акту не передбачає збільшення надходжень до бюджетів і державних цільових фондів

 

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Фізичні та юридичні особи, які звертаються за отриманням зазначеної адміністративної послуги

 

розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Виконання положень акта не передбачає затрат

 

час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Рівень поінформованості високий,оскільки оприлюднення проекту розпорядження здійснено відповідно до чинного законодавства.

 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта, %

 

 

кількість наданих адміністративних послуг

 

 

середній термін розгляду звернення, днів

 

 

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг

 

 

Показники результативності

2013 рік

Кількість адміністративних органів, які надають адміністративні послуги

7

Кількість одержувачів адміністративних послуг

2635

Кількість наданих адміністративних послуг

2635

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг

-

Якісними показниками результативності регуляторного акта є створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття запропонованого регуляторного акта сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при отриманні адміністративних послуг, мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів, що є надзвичайно актуальною вимогою часу.

Проект розпорядження голови Ренійської  районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Ренійській районній державній адміністрації» та аналіз регуляторного впливу даного акта було оприлюднено з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень в мережі Інтернет на офіційному сайті Ренійської райдержадміністрації (http://reni-rda.odessa.gov.ua).

У термін, передбачений для обговорення проекту регуляторного акта, до Ренійської районної державної адміністрації зауважень і пропозицій не надходило.

Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей буде зроблена на підставі базового відстеження його результативності. Однак остаточна оцінка результативності зазначеного регуляторного акта буде зроблена за підсумками повторного відстеження, яка здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, коли буде змога повною мірою проаналізувати практику застосування норм цього документа.

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                                                        С.В. Баримов