12.02.2013

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Ренійської райдержадміністрації «Про створення дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру при райдержадміністрації»

 

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Ренійської райдержадміністрації «Про створення дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру при райдержадміністрації».

 1.      Вид та назва  регуляторного акта результативність якого відстежується, його прийняття та номер.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про створення  дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру при райдержадміністрації» від 17 листопада.2006 року, № 634/А-2006

  2.      Назва виконавця заходів з відстеження.

 

Державний адміністратор дозвільного центру райдержадміністрації.

 3.     Цілі прийняття акту. Вдосконалення відносин та порядку видачі документів дозвільного  характеру.

 4.      Строк виконання заходів з відстеження.

Протягом 45 днів

 5.      Тип відстеження.

 Періодичне.

 

6.  Методи одержання результатів відстеження.       

 

-  опитування суб’єктів підприємницької діяльності, що є учасниками отримання дозвільних документів;

-    контроль роботи дозвільних органів щодо порядку та строків надання дозвільних документів.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

 

            Дані отримані шляхом аналізу реєстру видачі дозвільних документів, який ведеться адміністратором дозвільного центру, на підставі статистичних даних та опитувань суб’єктів  господарювання.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

 

 

№п/п

 

 

 

 

Органи

 

 

Кількість документів дозвільного характеру, виданих суб’єктам господарювання

через дозвільні центри

безпосередньо дозвільними органами районного рівня

дозвільним органом обласного рівня

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1

Органи СЕС

3

-

3

106

-

 

 

 

4

2

Органи пожежного нагляду

43

71

8

 

 

 

 

 

 

3

Інспекція держархбудконтролю

16

-

-

 

-

-

-

 

-

-

13

4

ДАЇ

 

 

4

1

3

4

-

-

-

 

5

Райдержадміністрації

-

-

1

 

-

-

-

 

-

-

-

 

6

Органи земельних ресурсів

14

11

8

41

15

15

-

-

-

 

7

Органи екології і природних ресурсів

-

-

8

 

-

-

-

 

30

18

29

8

Органи охорони культурної спадщини

-

-

-

 

-

-

-

 

4

12

-

 

9

Органи ветеринарної медицини

7

-

2

-

-

2

-

-

-

 

10

Державне управління з карантину рослин

-

-

102

-

-

98

-

-

-

11

Всього

83

82

136

148

18

119

34

30

46

 

Організація видачі документів дозвільного характеру здійснюється в установленому законом порядку у межах дозвільного центру безпосередньо через представників дозвільних органів або через адміністратора з видачі документів дозвільного характеру райдержадміністрації на підставі Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», прийнятих та затверджених «Положення про адміністратора та порядок його взаємодії  з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» та «Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні».

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

За період реалізації розпорядження районної державної адміністрації:

-   вдосконалено відносини між адміністратором, дозвільними органами та суб’єктами господарювання;

-    зменшено терміни отримання документів дозвільного характеру;

-   відпрацьовано взаємодію адміністратора з дозвільними органами щодо спільного обстеження об’єктів та земельних ділянок;

-   налагоджено отримання дозвільних документів в обласних дозвільних органах;

-   здійснено моніторинг документів дозвільного характеру, що видаються суб’єктам господарювання нормам діючого законодавства;

- перевірено підстави платності та безоплатності за отримання документів дозвільного характеру;

-  вдосконалено порядок реєстрації документів дозвільного характеру у єдиному «Реєстрі документів дозвільного характеру».

 

Голова районної

держадміністрації                                                                   Арнаут В.П.