08.08.2013

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Ренійської райдержадміністрації «Про затвердження порядку реєстрації суб’єктів СЕЗ

  1. Від та  назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, його прийняття та номер

 Розпорядження голови Ренійської райдержадміністрації «Про затвердження порядку реєстрації суб’єктів СЕЗ «Рені» від 16 лютого 2001 року № 54/А-2001

 2. Назва виконавця заходів і відстеження.

 Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 3. Цілі прийняття акта. 

 Розпорядження голови Ренійської райдержадміністрації «Про затвердження порядку реєстрації суб’єктів СЕЗ «Рені» від 16 лютого 2001 року № 54/А-2001 підготовлено на виконання повноважень наданих постановою  Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 року   № 1344  «Про спеціальну економічну зону «Рені» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 жовтня 2000 року № 791/А – 2000 «Про організаційні  заходи щодо забезпечення функціонування спеціальної економічної зони «Рені»  з метою визначення порядку реєстрації суб’єктів СЕЗ «Рені».

 4. Строк виконання заходів з відстеження. 

 Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося з   01 серпня  2010 року  по 01 серпня  1013 року.

 5. Тип відстеження

 Періодичне.

 6. Методи одержання результатів відстеження.

 Використана статистична інформація  надана   органом господарського розвитку і управління СЕЗ «Рені» - Ренійським морським торгівельним портом.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних 

 Проведення аналізу щодо діяльності СЕЗ «Рені» за період функціонування.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

 Показником результативності акта є: створення сприятливих умов щодо реєстрації потенційних інвесторів – суб'єктів СЕЗ «Рені», позитивні результати господарювання суб'єктів СЕЗ «Рені», збільшення числа робочих місць з високими соціально-економічними характеристиками.

 За період існування СЕЗ «Рені» зареєстровано дев’ять суб’єктів СЕЗ , скасовано – один, в стадії припинення – один.  На даний час працює п’ять проектів. Залучено інвестицій на суму 14175,2 тис. дол. США, при  кошторисній вартості проектів   51399,5 тис. дол. США. Освоєння склало – 27,6 %.    Створено 177  робочих місць.

 За час реалізації   інвестиційних проектів надходження до бюджетів всіх  рівнів від суб'єктів господарювання СЕЗ  склали 15033,9  тис. грн.

 Проблеми пов’язані зі світовою кризою не дали змоги у повному обсязі виконати зобов’язання.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.             

 Розпорядженням визначено порядок реєстрації суб'єктів господарської діяльності СЕЗ «Рені».

 За час дії розпоряджень до управління економіки не надходили звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо проблем, пов'язаних з реалізацією на практиці вказаного розпорядження. В частині залучення інвестицій та створенні нових робочих місць у СЕЗ «Рені», у порівнянні з передбачуваними на час прийняття розпорядження, цілі регулювання досягнуті не у повній мірі. Дія розпорядження триває.

 

Голова районної

держадміністрації                                                                   Арнаут В.П.