12.08.2014

Про затвердження Порядку реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені”

 

РЕНІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені”

 

 

            Відповідно до ст. 4 Закону України „Про спеціальну економічну зону „Рені”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 року №1344 „Про спеціальну економічну зону „Рені”, розпорядження облдержадміністрації „Про організаційні заходи щодо забезпечення функціонування СЕЗ „Рені” від 09.10.2000 року №791:

 

 1. Затвердити Порядок реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені” (додається).
 2. Відділу торгівлі управління економіки районної державної адміністрації (Буценко І.М.):

-          забезпечити виконання вимог Порядку;

-          забезпечити виготовлення бланків документів, передбачених Порядком.

 1. Встановити, що кошти, одержані від плати за реєстрацію суб’єктів СЕЗ „Рені”, встановленої порядком, зараховуються 90% на рахунок органу господарського розвитку СЕЗ „Рені”, 10% на рахунок органу реєстрації – Ренійської районної державної адміністрації.
 2. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

 

Голова районної                                                                             В.В. Чумаченко

державної адміністрації

 

 

 

 

№ 54/А-2001

„16” лютого 2001 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розпорядження

райдержадміністрації від 16.02.2001 року №54/а-2001

 

 

Порядок реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені”

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації суб’єктів спеціальної економічної зони „Рені” (далі –СЕЗ „Рені”), перелік необхідних для реєстрації документів, а також порядок скасування реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені”.
 2. Статус суб’єкта СЕЗ „Рені” надається суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам, створеним відповідно до законодавства України та зареєстрованим у встановленому порядку як суб’єкт СЕЗ „Рені”.
 3. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності як суб’єкта СЕЗ „Рені” проводиться Ренійською районною державною адміністрацією (долі – орган реєстрації) в установленому порядку.
 4. Реєстрація суб’єктів СЕЗ „Рені” є підставою для надання їм пільг, передбачених Законом України „Про спеціальну (вільну) економічну зону „Рені””.

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ СУБ”ЄКТА СЕЗ „РЕНІ”

 

 1. Реєстрація суб’єкта СЕЗ „Рені” проводиться за умови:

-          затвердження інвестиційного проекту, який він реалізує на території СЕЗ „Рені”;

-          укладання з міськвиконкомом договору (контракту) щодо умов реалізації на території СЕЗ „Рені” інвестиційного проекту. Зазначений договір (контракт) складається відповідно до Типового договору на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 1999 року;

-          внесення в установленому порядку плати за реєстрацію. Плата за реєстрацію встановлюється в дол. США, у розмірі 1% від вартості інвестиційного проекту підприємства, який повинен бути не менш 200 тис.дол США. Одержані кошти спрямовуються органом реєстрації – 90% на розвиток інфраструктури СЕЗ „Рені”, 10% на рахунок органу реєстрації.

 1. Для реєстрації суб’єкта СЕЗ „Рені” суб’єкт підприємницької діяльності (інвестор), який має намір реалізувати інвестиційний проект, або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі- заявник) подає органу реєстрації такі документи:

-          заява на видачу свідоцтва;

-          засвідчену копію розпорядження Ренійської міськради про затвердження інвестиційного проекту;

-           нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, якщо реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності проведена за межами Ренійського району та копії установчих документів юридичної особи;

-           у разі, коли заявником є іноземна юридична особа – документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни, що їх видала, перекладені на українську мову та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України;

-          документ, що засвідчує внесення плати за реєстрацію суб’єкта СЕЗ „Рені”.

 1. Подані на реєстрацію документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству України.

Відповідальність за достовірність інформації у поданих документах несе суб’єкт підприємницької діяльності (інвестор), який подає документи.

 1. Після перевірки комплектності пакету документів та наведених в них відомостей, орган реєстрації формує реєстраційну справу суб’єкта СЕЗ „Рені”. Орган реєстрації несе відповідальність за комплектність та зберігання реєстраційної справи.

За наявності усіх документів, зазначених у цьому Порядку, орган реєстрації зобов2язаний протягом трьох робочих днів провести реєстрацію суб’єкта СЕЗ „Рені” та видати йому свідоцтво про реєстрацію

 1. Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта СЕЗ „Рені” видається органом реєстрації і є підставою для надання пільг, передбачених законодавством для суб’єктів цієї зони. Форма свідоцтва встановлюється органом реєстрації.
 2. Орган реєстрації у одноденний термін з моменту реєстрації суб’єкта СЕЗ „Рені” інформує про це відповідні регіональні органи Державної податкової адміністрації, Державного комітету статистики,  Пенсійного фонду та Державної митної служби України.

 

ВИДАЧА ДІБЛІКАТА СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СУБ”ЄКТА СЕЗ „РЕНІ”

 

 1. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про реєстрацію суб’єкта СЕЗ „Рені” видається його дублікат на безоплатній основі.
 2. Для одержання дубліката свідоцтва про реєстрацію суб’єкта СЕЗ „Рені” до органу реєстрації подаються:

-          заява на видачу дублікату свідоцтва;

-          підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва про реєстрацію суб’єкта СЕЗ „Рені”.

13. Орган реєстрації протягом двох робочих днів з дня надходження заяви видає дублікат свідоцтва про реєстрацію суб’єкта СЕЗ „Рені”.

 

 

СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ”ЄКТА СЕЗ „РЕНІ”

 

14.Скасування реєстрації суб’єкта СЕЗ „Рені” проводиться органом реєстрації протягом трьох робочих днів:

-          за ініціативою суб’єкта СЕЗ „Рені” згідно із заявою;

-          у разі скасування державної реєстрації його як суб’єкта підприємницької діяльності в установленому законодавством порядку;

-          у разі закінчення строку дії договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту;

-          у разі дострокового розірвання зазначеного договору (контракту) в установленому законодавством порядку;

-          у разі невиконання або неналежного виконання інвестиційного проекту, умов договору про його реалізацію на території СЕЗ „Рені”, недотримання суб’єктом СЕЗ „Рені” вимог нормативних документів, якими регулюється діяльність суб’єктів СЕЗ „Рені”.

15. Скасування реєстрації позбавляє суб’єкта підприємницької діяльності пільг, передбачених Законом України „Про спеціальну (вільну) економічну зону „Рені””.

16. Скасування реєстрації суб’єкта СЕЗ „Рені” не є підставою для скасування державної реєстрації його як суб’єкта підприємницької діяльності.

17. Орган реєстрації в одноденний термін після скасування реєстрації суб’єкта СЕЗ „Рені” інформує про це державну податкову службу, митну службу та облдержадміністрацію.

18. У разі порушення суб’єктами СЕЗ „Рені” законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з міськвиконкомом щодо умов реалізації інвестиційного проекту Ренійська міська рада може винести рішення про скасування розпорядження про затвердження інвестиційного проекту, а також внести органу реєстрації пропозицію про скасування реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені” у встановленому законодавством порядку.

19. У разі порушення суб’єктами СЕЗ „Рені” законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління щодо умов реалізації інвестиційного проекту міська рада може прийняти рішення про скасування розпорядження про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу реєстрації про скасування реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені” у встановленому законодавством порядку.

20. Рішення міської ради про скасування розпорядження про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку СЕЗ „Рені” про розірвання договору (контракту), укладеного з суб’єктами СЕЗ „Рені” або скасування реєстрації суб’єктів СЕЗ „Рені” можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                           Г.Д. Соколова