Відповідно до статей 14, 34, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 85, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у Ренійському районі, створення умов для ефективної реалізації структурними підрозділами Ренійської районної державної адміністрації повноважень, делегованих їй Ренійською районною радою, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму соціально економічного та культурного розвитку Ренійського району на 2018-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2.Районній державній адміністрації:

2.1. Забезпечити виконання завдань і пріоритетних напрямків розвитку району у 2018-2020 роках;

2.2. У двотижневий строк після затвердження районною радою показників Програми довести їх до виконавців.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

Проект  рішення підготовлений

відділом економічного розвитку і торгівлі РДА

 

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ

 

 

І.

 Підсумки соціально - економічного розвитку Ренійського району за 9 місяців 2017 року……………………

 

 

 

1.1.

Фінансові ресурси     ……………………………………………..

 

 

1.2.

1.3

1.4

Промисловість…………………………………………………………….

Агропромисловий комплекс

Транспорт

 

 

 

1.5.

Інвестиційна діяльність…………………………………………………..

 

 

 

1.6.

Підприємництво та надання адміністративних послуг

 

 

 

1.7.

Житлово-комунальне господарство………………………………………………………..

 

 

 

1.8.

Ринок праці……………………………………………..

 

 

 

1.9.

 Соціальне забезпечення населення …………………………………………

 

 

 

1.10.

Охорона здоров’я ……………………………………...

 

 

 

1.11

Молодіжна та сімейна політика……………………………………………………

 

 

 

1.12.

Освіта…………………………………………………………..

Культура                     . ………………………………………………

 

 

ІІ.

Пріоритети соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Ренійського  району на 2017 рік.................................................................

2.1.Розвиток реального сектора економіки…………………………………..

2.1.1.Розвиток промислового комплексу району……………………………

2.1.2. Агропромисловий комплекс……………………………………………

2.1.3 Транспорт та зв'язок……………………………………………………..

2.2. Підвищення соціальних стандартів,гуманітарний розвиток 

2.2.1. Ринок праці…………………………………………………

2.2.2..Грошові доходи населення та заробітна плата

2.2.3 Охорона здоров’я

2.2.4 Освіта………………………

2.2.5 Культура та охорона культурної спадщини ……

2.2.6 Фізична культура і спорт 

2.2.7 Соціальне забезпечення……………………………….

 

 

 

ІІІ. Очікувані результати реалізації пріоритетних завдань і досягнення поставлених цілей ………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

Соціально економічного  розвитку Ренійського району на 2018-2020 роки

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Ренійського району на 2018-2020 роки розроблена з метою створення необхідних економічних і організаційних умов для реалізації державної політики в короткостроковій перспективі, поліпшення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу району, підвищення рівня і якості життя населення, забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина.

В Програмі наведено аналіз та тенденції економічного і соціального розвитку району протягом 2017 року, визначено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку району на 2018 рік-2020 роки.

Також представлені прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та в розрізі окремих галузей, з урахуванням виконання державних та обласних програм розвитку, що реалізовуватимуться на території району, перелік районних програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2018-2020 році.

Підготовку Програми здійснював відділ економічного розвитку та торгівлі  райдержадміністрації на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ усіх форм власності. Були також використані офіційні статистичні дані Головного управління статистики в Одеській області.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією районної ради за поданням районної державної адміністрації.

Методологічною основою розробки Програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про державно-приватне партнерство», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»,

Рішення Одеської облради від 21.12.2015 року №32-VII «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року ».

 

Основна мета Програми  визначена, як зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу району, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку району, відтворення трудових ресурсів, підтримки галузей пріоритетного розвитку, малого і середнього бізнесу з метою створення нових робочих місць та виробництва якісної конкурентоспроможної продукції.

 

Про підсумки соціально-економічного розвитку

Ренійського  району за 9 місяців 2017 року

 

Упродовж 9 місяців 2017 року зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування були направлені на розв’язання конкретних питань розвитку економіки та поліпшення добробуту населення району. Завдяки цьому в районі вдалося зберегти соціальну та політичну стабільність, продовжити поступальний розвиток господарського комплексу.

 Ренійський район за 9 місяців 2017 року (порівняно з відповідним періодом 2016 року) це:

 • 116,8% власних  надходжень по зведеному бюджету при призначеннях 62821,4 тис.грн виконано 73348,7 тис.грн;
 •  обсяг реалізації промислової продукції ( 438829 тис. грн.), що на 54151 тис. грн. або на 12% більше відповідного періоду минулого року;
 •  на 38%  зріс обсяг  послуг з вантажопереробки району підприємствами транспорту  та становить  81842,8 тис грн. ;
 • намолочено 47,7 тис. тонн ранніх зернових і зернобобових культур (у 2016 році – 41,9тис. тонн) без  соняшнику та кукурудзи, при середній врожайності 34,9 ц/га (у 2016 році – 33,2 ц/га);  соняшнику намолочено 10,7 тис. тонн при середній врожайності 30 ц/га (у 2016 році – 18,2 ц/га);
 • середній розмір середньомісячної пенсійної виплати на 01.10.2017 року склав 1604,51  грн, що на 9,41% більше у порівнянні з аналогічним періодом 1453,44- 2016 року;
 • за 9 м 2017 року середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала
  4277 грн. і зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36,2% (2728 грн)

 

Фінансові ресурси

Прибуткова частина зведеного бюджету Ренійського району по загальному фонду з трансфертами  за 9 місяців  2017 року  виконана на 103,9 %: при призначеннях  225800,9 тис.грн виконано 234597,8 тис.грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: субвенції –70,7%, власні надходження – 29,3%, .

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 102%, при призначеннях 178841,3 тис.грн виконано 182029,9 тис.грн; міський бюджет – на 112,2%, при призначеннях  28824,4 тис.грн виконано 32348,3 тис.грн; сільські бюджети – на 109,1%, при призначеннях  18535,1 тис.грн виконано 20219,6 тис.грн.

Власні надходження виконані на 114,7 при призначеннях 61124,4 тис.грн виконано 70120,5 тис.грн, у т.ч. районний бюджет – на 113,8%: при призначенні 21093,5 тис.грн виконано 30831,2 тис.грн; міський бюджет - на 116,1%: при призначеннях 21946,8 тис.грн виконано 25470,6 тис.грн; сільські бюджети - на 114,4%: при призначеннях 12084,1 тис.грн виконано  13818,6 тис.грн.

 

              У структурі власних надходжень  73348,7 тис.грн по зведеному бюджету найбільшу питому вагу займають наступні види податків:

 • податок на доходи фізичних осіб – 41,7%, виконання – 113,6%;
 • плата за землю-37,4%,виконання-105,8%
 • податок на майно  – 0,4%, виконання – 146,3%;
 • єдиний податок – 10,63%, виконання  - 131,3%;
 • акцизний податок  - 2,2%, виконання – 112,4%;

 

     Видаткова частина бюджету району за 9 місяців 2017 року  освоєна на 91,8 %:

при уточнених  призначеннях 196794,3 тис. грн видатки проведено в сумі 180659,73 тис. грн.           

На заробітну плату з нарахуваннями направлено  55216,8 тис. грн (93,95%);

На придбання медикаментів видатки склали 12,0  тис. грн (0,02%);

На придбання продуктів харчування направлено   361,5тис.грн (0,62%);

На оплату енергоносіїв – 3173,8 тис.грн (5,41%)  і  на інші – 84064,28 тис.грн (у т.ч. 2335,8 тис. грн – соціальний захист населення, 501,9тис. грн. – фізична культура .6400,45 тис.грн,культура,охорона здоров’я 24744,67 тис.грн).

     У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі 58764,1 тис. грн або 32,53% до загальної суми видатків без врахування трансфертів. 

 

Промисловість

За 9 місяців 2017 року обсяг реалізації промислової продукції склав 438829 тис. грн.,  що на 47790,5  тис. грн. або на 12% більше відповідного періоду минулого року;

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по району склав 11871 грн. що на 1579 грн більше , ніж за 9 місяців 2016 року. 

Промисловість району представлена галузями виноробної промисловості (ПРАТ «Виноградар»», харчової промисловості фізичні особи-підприємці  Маслова Н.Н, Арабаджи С.Г, ПП «Айсель», сонячної енергетики ТОВ «Лиманська енерджі»,водовідведення та водопостачання Водоканал), виробництво печатної продукції Ренійська друкарня.   

            Таблиця 1

Обсяги реалізації продукції за галузями промисловості за 9 місяців 2017 року

Галузь

9 місяців 2017 р.

9 місяців

 2016 р.

+, - 9 місяців 2017 р. до
9 місяців 2016 р.

%, 9 місяців 2017 р. до
9 місяців 2016 р.

Виноробна

11082,1

16153,2

- 5071,1

68,6

Харчова

1641,0

1086,0

+ 555

151,0

Сонячна енергетика

421604,4

369721,9

+ 51882,5

114,0

Водопостачання та водовідведення

 

4160,0

 

3810,3

 

+349,7

 

109

Виробництво печатної продукції

 

341,0

 

267,1

 

+73,9

 

127,0

Усього

438829,0

391038,5

+47790,5

+112,0

Підприємство виноробної промисловості (ПРАТ «Виноградар») за 9 місяців 2017року реалізувало продукції на суму 11082,1  тис. грн,  що на 5071,1 тис. грн або на 31,4% менше, ніж за 9 місяців 2016 року. Причина зменшення обсягу реалізації промислової продукції - зниження об’ємів  реалізації  .

 

Фізичні особи - підприємці які мають міні пекарні  та  виготовляють хлібобулочні  та кондитерські вироби  за 9 місяців 2017  року реалізували продукції на 1641,1 тис. грн., що на 555 тис. грн.   більше ніж за відповідний період попереднього року. Міні пекарні поступово нарощують обсяги реалізації  продукції.

Підприємство сонячної енергетики ТОВ «Лиманська енерджі »  за 9 місяців 2017 року реалізувало продукції на суму 421604,4 тис. грн, що на + 51882,5 тис. грн або на 14,0% більше, ніж за 9 місяців 2016 року.

Підприємство Водоканал  який здійснює діяльність по водопостачанню та водовідведенню, завдяки великим капітальним інвестиціям спрямованих на реконструкцію, ремонт і заміну  водопровідних труб, також збільшило зростання обсягів реалізації  за 9 місяців 2017 року обсяг реалізації води склав 4160,0 тис.грн що на 73,9тис.грн  або на 9% більше ніж за 9 місяців 2016 року.

 

Агропромисловий комплекс

Сільськогосподарська галузь займає основне місце серед інших галузей Ренійського району. Значною частиною сільського господарства району - є галузь рослинництва, основними напрямками якої  є вирощування зернових, зернобобових та   технічних культур.

Агропромисловий комплекс району налічує 178 аграрних формувань. Сільгосппідприємства району використовують земельні паї на умовах оренди. Всього по району кількість орендодавців 6555 осіб  на загальну площу земель переданих в оренду 19,5 тис.га. Ставка по договорам оренди в середньому 3%.

Збиральні роботи ранніх зернових і зернобобових культур в районі були проведені за 17 календарних днів (з 05.07. по 21.07.2017 р.).

Намолочено 47,7 тис. тонн (у 2016 році – 41,9 тис. тонн) ранніх зернових і зернобобових культур (без кукурудзи), при середньої врожайності 34,9 ц/га з площі 13,6 тис.га.

Кукурудза зібрана на площі  – 1,05 тис. га, намолочено 3,165 тис. тонн., при середньої врожайності 30 ц/га.

Соняшнику зібрано на площі – 5,4 тис. га, намолочено – 10,718 тис. тонн, при середньої врожайності 20,0 ц/га.

Озимого ріпаку з площ 561 га зібрано – 900 тонн, при середньої врожайності  –
16 ц/га.

 

Найменування

культур

Валовий збір

2017 р.

тис. тонн

Валовий збір

2016 р.

тис. тонн

2017 р. до 2016 р.

в %

кукурудзи

3,2

2,1

152

соняшника

10,7

7,9

135

озимий ріпак

0,9

1,2

75

озима пшениця

25,6

20,8

123

озимий ячмінь

14,8

15,7

94

горох

5,9

4,1

143

ярий ячмінь

1,2

0,875

137

яра пшениця

0,096

-

100

 

Згідно з основними показниками соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу району та плановій структури посівних площ  на 2018 рік в районі у всіх категоріях господарств посіяно озимих культур - 10,6 тис. га у т. ч. оз. пшениці – 6,6 тис. га, оз. ячменя – 4,0 тис. га,озимий ріпак -526 га.

Для виконання цього комплексу робіт було закуплено 2,1 тонн., або 109 % від плану, мінеральних добрив під посів озимих культур та озимого ріпаку.

 

Тваринництво

Станом на 01.10.2017 р. чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин у районі

Види тварин,

гол.

На 01.10.2017 р.

На 01.10.2016 р.

+/- 2017 р.  до 2016 р.

ВРХ

2276

відсутнья  статистична інформація

+2276

у т.ч. корови

1140

+1140

Свині

5850

656

+5194

Вівці

21329

422

+20907

 

Станом на 01.10.2017 року поголів’я великої рогатої худоби склало 2276 голів, у тому числі поголів’я корів – 1140 голів; поголів’я свиней склало 5850 голів, у; поголів’я овець склало 21329 голів.

 

 

Виробництвом  основних видів  тваринницької продукції в Ренійському районі займаються 4 сільськогосподарських підприємства, які вирощують сільськогосподарських тварин.

                                       ВРХ               Свині             Вівці

 

СВК «Новосільське»  63   (27корів)         352               247

СВК « ДЮЗ»                -                           95                   -

СВК «Світанок»          -                          200                  -

СВК «Виноградне»     -                           -                   123

 

   Разом                          63                      647               370

 

 

Виробництво тваринницької продукції в сільськогосподарських підприємствах району:

На 01 жовтня 2017 року  підприємства району характеризується наступними показниками реалізації та виробництва сільськогосподарської продукції

- реалізація худоби і птиці  на забій ( у живій вазі) – 383ц,

            -  виробництво молока - 622 ц.

 

Виробництво основних видів тваринницької продукції по усіх категоріях господарств району за січень-жовтень  2017 року характеризується наступними показниками:

- реалізація худоби і птиці на забій ( у живій вазі) - 365 тонна,

          -  виробництво молока - 2790,6 тонни.

 

Загальний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції по району  складає:  м'ясо - 77,6  %, молоко  - 97 %.

 

Вагому частку в загальній кількості поголів'я худоби і птиці, також як і у виробництві тваринницької продукції, займають господарства населення, а саме: за чисельністю великої рогатої худоби 96 %, свині - 79 %, вівці -96%.

 

Транспорт

У Ренійському районі транспортні послуги надають такі підприємства:

ДП Ренійський морський торговельний порт, Ренійська філія ДП «Адміністрація морських портів України», ПП «Рені Ліс», ТОВ « СК Акорд»,  ТОВ «Рені-Лайн».

За 9 місяців 2017 року цими підприємствами реалізовано транспортних послуг на 81 млн.842 тис. грн, що більше на  62% за аналогічний період 2016 року ( 51 млн.007 тис. грн.)

 

Показники діяльності підприємств море господарського комплексу, транспорту та зв’язку

Найменування

підприємства

Вид промислової діяльності

Доходи

(млн.грн.)

Оброблено

вантажів

(тис. тон)

Кількість

працюючих,

осіб

Середня заробітна

плата, грн.

Січень-вересень

2017 р. 

Січень- вересень 2016 р.

Січень- вересень.

2017 р. 

Січень- вересень

2016 р.

 вересень 2017

вересень

2017

серпень

2017

ДП «Ренійський морський торговельний порт»

Допоміжне обслуговування водного транспорту 

14,124

11,407

125,5

139,3

295

5209

5305

ВАТ «АТП-15140»

Пасажирські перевезення

1,1513

1,0012

-

-

26

2703,85

2621,87

 

Обсяги вантажопереробки   Порту   у січні – вересень 2017 року склали  125,5 тис. тонн,  що складає менше на 9,91 % від вантажопереробки за 9 місяців 2016 року (139,3 тис. тон за 9 місяців 2016 року.  Таке падіння вантажопереробки  станом на 01.10.2017  вплинуло на платоспроможність  порту. Загальна сума  боргу по платежам до бюджету  станом на 01.10.2017 року становить 11,9 млн.грн. Борг по заробітної платі  складає 1794,6 тис. грн, у т.ч. прострочена 603,00 тис. грн., борг по ЄСВ- 554,2 тис. грн., борг по платі за землю складає 9,485 млн. грн, ПДФО- 487,0 тис грн.

Що стосується виникнення боргу по платі за землю , то таке   зростання плати за землю сталося за рахунок застосування підвищеного коефіцієнта на землю, на яку відсутні кадастрові номери (документи на землю), а через недостатні об’єми вантажопереробки фактичні надходження грошових коштів складають в середньому

2 млн. грн..щомісячно, внаслідок чого виникає недостатність оборотних грошових коштів , що в свою чергу  призводить до заборгованості із заробітної плати та податків.

 

Інвестиційна діяльність

 Інвестиційний клімат району представлено іноземними   та капітальними  інвестиціями:

Капітальні інвестиції

   Розпорядженням КМУ від 11.05.2017 року №310-р на соціально економічний  розвиток району направлено 1230 тис. грн, в тому числі:

-          відділу освіти Ренійської райдержадміністрації – 230,0 тис. грн., заміна вікон та дверей;

-           місцевому бюджету на капітальний ремонт ДНЗ «Чомучка»  – 1000,0 тис. грн;

 

            Розпорядженням КМУ від 12.07.2017 року №463-р на соціально-економічний розвиток району виділено 4000,0 тис. грн., в тому числі на ремонт частини території в Парку «Перемога» у м. Рені -1200,0 тис. грн., та капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території дитячих навчальних закладів «Чомучка» - 250,0 тис. грн. та  «Ягідка» - 250,0 тис. грн.

-          відділу освіти Ренійської райдержадміністрації -1800,0 тис.грн

-           - 500,0 тис.грн

Крім того   в рамках реалізації програм з бюджету розвитку   спеціального фонду на виконання інвестиційних  проектів були направлені кошти  на:

 • Капітальний ремонт  об’єктів  освіти – 4250,0тис.грн;    
 • Капітальний ремонт амбулаторій загальної практики сімейної медицини -1000,0 тис. грн  Котловинська та Лиманська)
 • Капітальний ремонт покрівлі інфекційного відділення ЦРЛ  та покрівлі і приміщень лікувального корпусу об’єктів охорони здоров’я – 800,0 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт вуличного освітлення  -100,0 тис. грн (с. Котловина)

  ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер»» проведені капітальні  ремонти дорожнього покриття    вулиць м. Рені – 7250,0 тис грн. а саме це вулиці:Вознесенська, 28 Червня, вул. Суворова,вул. Весела,вул. Дроватура,  вул..Зелена;

 

У селищах району Новосільске та Нагірне також відбулися ремонти дорожнього покриття  на суму 2412,0 тис.грн .

 Загальний обсяг  виконаних робіт по вказаним дорогам складає більше - 9662,0 тис. грн.

 

Виконано капітальний ремонт тротуару по вулицям м. Рені .

 

По КП «Водоканал» проведено капітальний ремонт водопроводу та будівництво водопроводу  загальної протяжністю  приблизно 4,8 км на загальну суму 3612,6 тис. грн.

 

Іноземні інвестиції

В структуру  інвестицій району  також входять іноземні інвестиції . Сума прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з країн світу - це інвестування  суб’єктів СЕЗ «Рені» загальна сума  становила 49,039 тис дол. США,  та збільшилась на 4,03%( 47,139 тис. дол. США-2016 рік) .

 Згідно результатів рейтингування оцінки діяльності  райдержадміністрацій за 9 місяців 2017 року  за показником іноземні інвестиції в розрахунку  на 1 особу населення Ренійський район займає 1 місце.

Сума іноземних інвестицій на 1 особу склала 1465,6 долл. сша.

 

Підприємництво та надання адміністративних послуг

Згідно даних  Головного управління ГУ ДФС в Одеській області  станом на 01.10.2017 в року в Ренійському  районі на обліку перебувають 1089 фізичних осіб – підприємців та  685  юридичних осіб. За  9  місяців 2017 року кількість фізичних осіб-підприємців зменшилася на  76 осіб, кількість юридичних осіб збільшилося на 23 одиниць.  

 Фонд підтримки підприємницької діяльності припинив свою роботу у 2013 році однак  юридично існує, тому виникають певні проблемні питання щодо  прийняття Програми   підтримки та розвитку малого підприємництва в Ренійському  районі на 2017 рік.  

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 31.01.2017 року №30/А-2017 затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Ренійськоій районній державній адміністрації, до якого включено 54 адміністративна послуга з них:

14 послуг райдержадміністрації, серед яких державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,;

 2 послуги міської ради; 38 послуг органів ЦОВВ (Держземагентства, Держгірпромнагляду, ДАБІ, ДСНС), дозвільні документи.

 

Відповідно до законодавства через Центр надання адміністративних послуг також надаються адміністративні послуги господарським підприємствам та фізичним особам – підприємцям на отримання більше 80 документів дозвільного характеру

За січень-вересень 2017 року центром надання адміністративних послуг надано12836  консультацій, отримано 5475 заяв, видано 5473 заяв, відмовлено 363.

Надано до бюджету -314,6 тис. грн., з них: -204,5 тис. грн. - до районного бюджету (в порівняні з 2016 роком – 99,8 тис. грн. - збільшення на 51,1 %); 110,1 тис. грн. - до міського бюджету (в порівняні з 2016 роком 88,7 тис. грн. - більше на 19 %).

Видача дозвільних документів здійснюється центром надання адміністративних послуг. 

З метою поліпшення якості надання адміністративних послуг мешканцям Ренійського  району, в Центр надання адміністративних послуг Ренійської  районної державної адміністрації  в рамках програми взаємодії придбане  обладнання.

Наразі проводиться переговори з органами місцевого самоврядування про  налаштування автоматизованого робочого місця обробки біометричних даних для виготовлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду закордон і виготовлення ID-карток (паспортів) громадянина України.

 

 

Житлово-комунальне господарство

Основним напрямком у розвитку житлово-комунального господарства району є підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом формування ринку послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків, капітальний ремонт та модернізація водопровідних та каналізаційних мереж, освітленню вулиць, ремонту доріг, а також впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій.

Послуги з водо забезпечення, водовідведення та утримання будинків в м. Рені  надає КП «Вводоканал».

 У селах району послуги з водо забезпечення надають: КП «Гарант»» - сДолинське, КП «Джерело» - с.Орловка , КП «Успіх»-  Новосільське, КП Ізвор карагач –с.Нагірне

КП «Комунальник» - с.Котловина.

 

Житловий фонд

В районі відсутнє централізоване опалення. Всі багатоквартирні будинки переведені на індивідуальне опалення.

 Послуги з обслуговування та утримання багатоквартирних будинків надає КП «Водоканал».   Одним з головних напрямків реформування житлового господарства та альтернативних форм утримання житла є створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ).

Станом на 01.10.2017 року в місті створено 68 ОСББ (за звітний період створено 2 ОСББ), які охоплюють 111 багатоквартирних будинків

            За звітний період по району споживання природного газу збільшилося на 16,5% (за рахунок збільшення споживання населенням), споживання електроенергії зменшилося на 0,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Станом на 01.10.2017 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала:

- водопостачання та водовідведення – 993,5 тис. грн. (оплата за 9 місяців 2017 року -89,7%);

- утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 41,9 тис. грн. (оплата за
9 місяців  2017 року – 109%);

- вивезення сміття – 88,4 тис. грн. (оплата за 9 місяців 2017 року – 92,8%).

 

Ринок праці

Протягом 9 місяців 2017 р.  124 роботодавцями району було заявлено до Ренійського РЦЗ 421 вакансія,  або 88,1 % у 114 роботодавців, або 91,9 %.

Тобто,  протягом зазначеного періоду  зменшено пропозиції на 215 вакансій, або на 33,8 % та  зменшено кількість роботодавців на 46 , або на 27,1 %,  які заявили про вакансії.

У той же час,  відповідність пропозиції робочої сили вимогам роботодавців, та запропонованих робочих місць — інтересам працівника складала у межах  88,8 % - 96,5 %.

 

 

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

9 мес.

Кількість

заявлених вакансій

726

577

478

551

478

Кількість роботодавців, які

заявили про вакансії

170

161

125

139

124

Кількість укомплектованих

вакансій

636

504

417

481

421

Співвідношення до кількості

заявлених вакансій

87,6

87,3

87,2

87,3

88,1

Кількість роботодавців, у яких укомплектовані вакансії

155

143

117

130

114

Співвідношення до кількості

роботодавців, які заявили про вакансії

91,2

88,8

93,6

96,5

91,9

 

У 2017 кількість працевлаштованих громадян  становила   до 485 осіб  у 2017 р.

Працевлаштуванню громадян сприяла організація професійного навчання безробітних, яка здійснюється з метою зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці. Професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості проходили від 273 безробітних осіб в 2013 р. до 235 безробітних осіб  у 2017 р.

Збільшено працевлаштування осіб  від 5 в 2013 р. до 12  у 2017 р. на робочі місця,  які створені шляхом надання дотацій роботодавцям .

Для поліпшення матеріального становища громадян, особливо тих, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, Ренійським РЦЗ разом з райдержадміністрацією та зацікавленими підприємствами, організаціями та установами організовувалися оплачувані громадські роботи, як захід тимчасової зайнятості населення.

В них щорічно брали участь  від 310 до 315 осіб.

Всього активними заходами сприяння зайнятості щорічно було охоплено понад 1000 осіб .

Соціальне забезпечення населення

Пріоритетним напрямком соціальної політики є підвищення рівня заробітної плати, підвищення платоспроможності населення. За ІІ квартал 2017 року середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала 4277 грн. і зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36,2%.

Згідно моніторингу заробітної плати, яке проводиться управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації, за вересень 2017 року середня заробітна плата на 1-го штатного працівника склала4277  грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (2678 грн.) темп росту становить 170,8%.

Станом на 01 жовтня 2017 року заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах Ренійського району  становить 1764,0 тис. грн немає.

Протягом 2017 року значна увага приділялась роботі щодо соціального захисту сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів та інших соціально-незахищених категорій громадян шляхом призначення різних видів соціальної допомоги, субсидій, матеріальної допомоги, забезпечення надання пільг пільговій категорії громадян, погашення заборгованості із заробітної плати, запобігання насильству в сім’ї.

Сім’ї району, віднесені до категорії малозабезпечених, сімей з дітьми, сімей, які виховують дітей-інвалідів, отримали соціальну підтримку з Державного бюджету України, а саме:

-                       допомогу по вагітності та пологам        - 269218,98 грн. (150осіб);

-                       допомогу при народженні дитини      - 16684621,24 грн. ( 1420     осіб);

-                       допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку -  19358,62 грн.   (  7   осіб);

-                       допомогу на дітей одинокій матері  - 6393346,99 грн.( 720 осіб);

-                       допомогу на дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням - на суму  2021497,71 грн. ( 44 осіб);

-                       допомогу при усиновлені дитини  - 111800,00 грн.( 4 осіб);

-                       тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 61885,76 грн.   ( 6 осіб);

-                       державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям -  на суму 15922414,69 грн. ( 341 осіб);

-                       державну соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на суму 5392932,54 грн. (373 осіб);

-                       субсидію на житлово-комунальні послуги та тверде паливо 600 сімей з числа малозабезпечених - на суму16004271,82 грн.

Державну соціальну допомогу на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошове забезпечення прийомним батькам сплачено 351308,91 грн.(  5 осіб)

 Непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом 1 групи або престарілим, які досягай 80-річного віку, виплачено  84034,54 грн.( 374    осіб).

 За рахунок коштів районного бюджету проведені виплати на  соціальні послуги в сумі 75648,06 грн. ( 33 осіб);

За рахунок коштів державного бюджету виплачена щомісячна грошова допомога особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду – 1588762,60 грн. ( 151 осіб)

Надання державної соціальної допомоги організовано за єдиною заявою найбільш вразливим категоріям населення району.

Впроваджено єдину технологію прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Станом на 01.10.2017 року на обліку управління соціального захисту населення у Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків, які мають право на пільги перебувають:

 8955 пенсіонерів; 55 інвалідів війни; 215 учасника бойових дій; 85 учасників  війни; 80  вдов померлих ветеранів війни - інвалідів; 2510 особи - діти війни; 1870  ветерана праці; 50 особи, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 247  осіб, які мають право на пільги за професійною ознакою; 432 багатодітна сім’я.

 

Протягом 2017 року:

- ветеранам війни та інвалідам видано 15 санаторно - курортних путівок;

- виплачено компенсацію за невикористану санаторно - курортну путівку 1 інваліду  війни на суму 440,00 грн.

-                     виплачено компенсацію за невикористану санаторно- курортну путівку 3 інвалідам загального захворювання на суму 1320,00 грн.;

-                      виплачено компенсацію на бензин, ремонт та транспортне обслуговування 26 інвалідам на суму 5844,19 грн;

-                      інвалідні коляски отримали 7 інвалідів, інші технічні засоби реабілітації  - 36 інвалідам;

За рахунок коштів державного бюджету До Дня Перемоги виплачено щорічну разову грошову допомогу 413 ветеранам війни на загальну суму 499600,00 грн.

Цільову адресну допомогу надано 58 громадянину з числа малозабезпечених верств населення та інвалідів на загальну суму 40600,00 грн., а саме:

 35600,00 тис. грн. - за рахунок коштів районного бюджету (згідно районної цільової програми підтримки малозабезпечених верств населення );

 громадянам з числа інвалідів  -  5000,00 грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Діяльність органів влади у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених державною соціальною політикою, впровадження економічних, правових і конституційних гарантій ветеранів війни та праці, інших громадян похилого віку, громадян, потерпілих у результаті Чорнобильської катастрофи, інвалідів і сімей з дітьми.

 

Пенсійне забезпечення.

Станом на 01.10.2017 року на обліку в Ізмаїльському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Одеської області перебуває 8955 пенсіонерів, які мешкають у
м. Рені та Ренійському районі.

Середній розмір пенсійної виплати станом на 01.10.2017 року склав 1604,51 грн і   порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшився на 9,41% .

Виплата пенсій протягом січня – вересень 2017 року здійснювалась своєчасно і в повному обсязі. На виплату пенсій та грошової допомоги мешканцям  району протягом
9 місяців поточного року спрямовано понад 141604,2 тис. грн. і в порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на виплату пенсії зросли на 9,77%  (за 9 місяців 2016 року видатки становили понад 127756,9 тис.грн).

 

 

Охорона здоров'я

       Медичну допомогу населенню району протягом 2017 року забезпечували –  Центральна районна лікарня  Ренійської районної ради Одеської області на 180 ліжок та Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі ЦПМСД) з 8 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини  та 85 ліжками  денного стаціонару:

 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) Ренійського ЦПМСД на  20 ліжок денного стаціонару та 7 сільських амбулаторій ЗПСМ на 65 ліжок.

 Забезпеченість стаціонарними ліжками складає 47,2 на 10 тис. населення (обласний показник – 68,7 ліжка). Необхідно відзначити, що забезпеченість ліжками на міжрайонному рівні складає 41,9 ліжок на 10 тис. населення, по Ренійському району забезпеченість  перевищує цей показник на 12,9 %.

       Діяльність установ охорони здоров’я району в 2017 році, як і у минулому, була направлена на забезпечення медичної допомоги населенню з виділенням пріоритетних напрямків: профілактика та лікування СНІДу, протидії захворювання на туберкульоз, репродуктивне здоров’я, профілактика гепатиту С та В.

     Народжуваність на тис. населення – 4,8     (2016 р. – 6,1).

     Загальна смертність на тис. населення – 10,4 (2016р– 10,4)

     Дитяча смертність на тис. народжених – 3,9 (2016 – 3,9)

     Природний приріст  - - 5,6  (2016 - -3,7)

     Рівень виконання регіональних програм, затверджених районною сесією, профінансований на 22,3 %, використано  46 тис. грн. у 2017 р, а в 2016 р. – 146,8 %.

 

Молодіжна та сімейна політика

Діяльність відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Ренійської райдержадміністрації спрямована на виконання основних заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей, молоді та спорту, захист їх конституційних прав і свобод; задоволення культурних і духовних потреб; відпочинку та оздоровлення дітей Ренійського району.

Станом на 01.10.2017р. на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 91 дитина, з яких:

-          68 – під опікою піклуванням

-          14 – у дитячих державних закладах

6 – в прийомних сім’ях

-          1 - в дитячому будинку сімейного типу

-          2 – тимчасово в сім’ї родичів, знайомих.

На даний час в Ренійському районі функціонують 6 прийомних сімей, в яких виховуються 7 дітей.

Протягом 9 місяців 2017 року до сімейних форм виховання було влаштовано 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме під опіку, піклування.

Службою у справах дітей спільно з Ренійським районним центром соціальних служб постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста та району щодо створення нових прийомних сімей. На даний час ведеться робота з 1 кандидатом у прийомні батьки, здійснено  підбір дітей та встановлення контакту, підготовлено проект розпорядження, яке подано на затвердження.

 Ренійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює постійний соціальний супровід прийомних сімей.

Протягом звітного періоду було проведено 26 індивідуальних бесід з прийомними батьками, в ході яких було охоплено 142 особи та 8 групових заходів з питань створення та функціонування прийомних сімей.

Всі прийомні батьки добре виконують обов’язки по вихованню, утриманню та розвитку дітей. В сім’ї панує атмосфера життєрадісності, оптимізму, батьки виховують у дітей повагу до старших, турботу про молодших, підтримують тісний зв'язок зі школою, службою у справах дітей, Ренійським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

В повному обсязі здійснюється їх право на безкоштовне харчування, відпочинок і оздоровлення.

З питань усиновлення за звітний період було 4 звернення. Підготовлено 4 висновки про можливість бути усиновлювачем. Ренійським районним судом в Одеській області протягом 9 місяців  2017 року прийнято рішення щодо усиновлення  4 дітей.  Ізмаїльським міськрайсудом в Одеській області прийнято рішення щодо усиновлення  1 дитини. Білгород-Дністровським судом прийнято рішення щодо усиновлення 3 дітей.

 Загальна кількість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення у Ренійському районі становить  20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою запобігання вчинення насильства над дітьми, недопущення здійснення насильницьких дій з боку батьків та сторонніх осіб по відношенню до дітей служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з Ренійським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та ювенальною превенцією Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНПУ проводить профілактичну роботу з дітьми та їх батьками. Регулярно здійснювався  контроль в літній період за умовами проживання дітей, які проживають в сім’ях СЖО, в прийомних, опікунських сім’ях.

РЦСССДМ на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах Ренійського району знаходяться 144 сім`ї, в яких виховується 338 дітей. Виявлено 79 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 147 дітей.

Під соціальним супроводом перебуває 33 сім`ї, в яких виховується 82 дитини.

Під особливим контролем перебувають діти, які влаштовані в сім'ї опікунів, піклувальників та прийомні сім`ї. Проблемних питань, які потребують втручання соціальних служб та правоохоронних органів  в даних сім'ях немає. Відповідно до затвердженого графіка перевірки умов проживання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях здійснюється перевірка умов проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в даних родинах. Всього перевірено на даний час 40 опікунських та 6 прийомних сімей.

На обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах перебуває 51 дитина, по причині проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини та скоєння дітьми правопорушень;

Налагоджена взаємодія з управлінням соціального захисту, відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації , центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою запобігання та недопущення насильства в сім`ї. Проводяться заходи щодо його попередження, а саме: обстеження неблагонадійних сімей; перевірка утримання та виховання в них дітей; здійснення соціально-психологічної допомоги; бесіди з батьками щодо відповідальності за виховання, збереження життя та здоров`я дітей; проведення батьківських зборів з питань захисту прав та інтересів дітей, батьківських зборів за участю служб щодо роз`яснення ЗУ «Про попередження насильства в сім`ї»; години спілкування. Проводились зустрічі з працівниками ССД райдержадміністрації, РРЦСССДМ, ювенальної превенції Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНПУ. Оформлено постійно діючі стенди: «Права дитини», «Конвенція ООН про права дитини», «Знай свої права», «Інформаційний стенд».

 

Освіта

 

В районі функціонує 13 загальноосвітніх навчальних закладів (10 загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів, 3 НВК). Десять діючих дошкільних закладів ,з яких сім в сільській місцевості.

У 2016/2017 навчальному році освіту  отримують 3833 учня .Відповідно до законодавства України українська мова як державна вивчається в усіх без винятку загальноосвітніх навчальних закладах.

В районі продовжують функціонувати 5 позашкільних навчальних закладів, Працюють разом з дитячо – спортивною школою 124 кружків, груп та секцій, в яких займається 1952 вихованця , що складає 53 % від загальної кількості учнів, проти показників минулого року 2028 вихованців (53 %).

 Мережа навчальних закладів району відповідає освітнім потребам населення. Загальноосвітніми навчальними закладами  були проведені необхідні роботи для функціонування пришкільних таборів.

На виконання програми з обдарованою молоддю в районі, були проведенні районні  олімпіади,конкурси, а також переможці районних конкурсів брали  участь в обласних, регіональних конкурсах та олімпіадах за результатами всіх конкурсів   було проведено свято «Зірковий Олімп» та «Спортивний Олімп.»

З метою патріотичного виховання на стадіоні «Водник» відбулися змагання «Сокіл Джура». 

 

Культура

Відділ культури як виконавчий орган Ренійської районної державної адміністрації забезпечує на відповідній території реалізацію державної політики у сфері культури, охорони об’єктів культурної спадщини, здійснює відповідно до законодавства державне управління і контролю у сфері музейної, клубної та бібліотечної справи. Мережа культурних закладів збережена в повному обсязі : районний будинок культури;6 сільських будинків культури;1 сільський клуб.;районний істерико - краєзнавчий музей; районна бібліотечна система.

 

Ренійський район відомий своїм національно-культурним розмаїттям та своєю міжетнічною толерантністю. Зусиллями органів публічного управління у районі створено умови для задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб національних спільнот, збереження їх самобутності.

Враховуючи актуальність питань збереження толерантності та злагоди, що традиційно є характерними для Ренійського району, райдержадміністрація приділяє значну увагу питанню налагодженню взаємодії структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на різних рівнях в цій сфері. Зокрема з метою формування атмосфери толерантності й популяризації творчості національних меншин за участю відділу культури райдержадміністрації, обласного центру національних культур, а також виконавчих комітетів сільських рад у 2017 році проведено низку заходів, а саме:

- обласний фестиваль молдовської культури «Mărțișor-2017»;

- VII-й регіональний фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Дунайські зірочки»;

- XIII фестиваль гагаузької культури «Буджак їлдизі»;

- XXVI-й районний фестиваль «Хоровод дружби» за участю творчих колективів району, присвячений Дню незалежності України (Площа Свободи);

- міжнародний фестиваль болгарської культури «Българи да си останем» за участю колективів Нагірнянського СБК, Республіки Болгарії;

- VIII міжнародний фестиваль української культури «Відчуйте серцем Україну» за участю колективів Ренійського, Кілійського районів та Румунії;

- міжнародний фестиваль молдавської культури «Cînt și joc la hora moldovenilor» за участю колективів Ренійського, Ізмаїльського районів та Республіки Молдова.

Проведення зазначених заходів формує толерантне середовище в регіоні, сприяє поширенню знань про різні національні спільноти та релігійні організації.

Також протягом року проведено низку культурно-мистецьких та інформаційних заходів до Дня Соборності України, Дня пам’яті жертв Голокосту, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня пам'яті та примирення, Дня захисту дітей, Дня пам'яті жертв політичних репресій 1937-1938 років, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня незалежності України, Дня захисника України, визволення України від фашистських окупантів, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні та багато інших.

Протягом звітного періоду в Ренійській ЦБС працювали 11 бібліотек (2 у місті Рені, 9 – по селах району). Кількість читачів в бібліотеках – 8019, книговидача склала – 12849 примірників, відвідувань бібліотек – 47606, проведено масових заходів – 711.

Книжковий фонд складає 294639 примірників (поповнення – 1314, вибуло літератури – 7488). Централізовано отримано 644 примірника, подаровано читачами, авторами, видавництвами – 390 прим., замінено – 277 прим. Списано з причин ветхості – 5182, застарілої літератури – 1629, замінено загубленої – 58 прим., нестача за результатами переобліків – 619 прим.).

За 9 міс. бібліотеки отримали коштів за надання платних послуг – 8011.00 грв. (РДБ та ЦРБ), закуплено книг на 500 грн., передплачено періодичних видань на 2017 рік – на суму – 44373,05 грв (з районного бюджету).

В бібліотеках працюють клуби за інтересами, які ведуть волонтери (РДБ – клуб китайської мови «Китайський ліхтарик», клуб вивчення англійської мови «English tea»).

Бібліотеки постійно приймали участь в районних заходах, в різноманітних заходах міста та відділу культури Ренійської районної державної адміністрації, обласного центру національних культур в Ренійському районі. Центральна районна бібліотека отримала ступінь лауреата в V регіональному конкурсі на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України в номінації «З любов’ю до рідного краю».

Курси підвищення кваліфікації пройшли 2 співробітника, видано книгу «О городе моём» краєзнавця Я.Козиря при підтримці редакційної колегії ЦБС.

Почали роботу у проекті IREX Пульс «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» – РДБ спільно з громадською організацією «Наше наследие».

Бібліотеки пройшли комплексну перевірку ведучими обласними бібліотеками (Одеської універсальної наукової бібліотеки імені М.Грушевського, Одеської обласної бібліотеки для дітей імені В.Катаєва, Одеської обласної бібліотеки для юнацтва імені В.Маяковського).

Протягом звітного періоду Ренійським районним історико-краєзнавчим музеєм було відкрито виставки картин Н.В.Свєтнєнко та чеканки В.І.Свєтнєнко, "Люди свободи", картин ренійського художника О.В.Кокалко, декоративно-ужиткового мистецтва "Великодні фантазії" до Великодня, ізмаїльського фотохудожника С.А.Зеньковского "Мои жизненные пороги", вишитих робіт Я.Мещерякової (м.Рені), художніх робіт Г.Узун до дня м.Рені.

 

На виконання місцевих програм із загального фонду спрямовано (профінансовано) 1081,14 тис. грн., а саме:

-           "Підтримка комунального підприємства "Редакція газети "Ренійський вісник"" на 2014-2017 роки" – 120,30 тис.грн;

-          Районна програма «Здоров’я» на 2015-2018р.р. – 46,0 тис.грн.

-        Програма "Шкільний автобус" – 23,6 тис. грн..;

-       Районна програма на оздоровлення та відпочинок дітей – 270,34 тис.грн.;

-       Районна програма роботи з обдарованою молоддю в Ренійському районі на 2016-2020р.р. - 3,0 тис.грн.

-            "Розвиток культури і мистецтва в Ренійському районі» – 17,89 тис. грн..;

-          Районна програма підтримки діяльності Ренійського районного військового комісаріату у проведенні весняно – осіннього призиву молоді на строкову військову службу на 2017 рік – 32,4 тис.грн.;

-          Надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення – 40,6 тис.;

-          Програма соціального захисту дітей, сім’ї та молоді у Ренійському районі на 2017-2020 роки – 25,4 тис. грн.;

-          Районна програма «Про попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків в Ренійському районі» - 12,05 тис. грн.;

-          Районна програма «Безпечна Ренійщина 2016-2017 роки» -  76,059 тис. грн.;

-          Програма взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Ренійського району на 2017 рік – 142,499 тис. грн.

   -  Програма в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства – 153,4 тис. грн.

 

 

ІІ. ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ  РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РОЦІ

 

2.1.1.Розвиток промислового комплексу району

Умови функціонування:

високі відсоткові ставки комерційних банків, особливо на довгостроковий період;

підвищення цін на енергоносії, частка яких у структурі собівартості продукції надто висока;

зниження рівня інноваційно-інвестиційної активності суб’єктів господарювання.

Мета: забезпечення функціонування діючих промислових підприємств, сприяння переходу на європейські стандарти якості продукції вітчизняного промислового виробництва, зростанню її конкурентоспроможності з імпортними товарами та пошуку нових ринків збуту як на території країни, так і за її межами.

    Розвиток потенціалу промислового комплексу району у 2017 році буде ґрунтуватися на підвищенні ефективності і створення нових виробництв.  на впровадженні нових енергозберігаючих технологій, створення умов для залучення інвестицій в промисловість району .

 Очікувані результати:

 

Позитивна динаміка буде забезпечуватися за рахунок реалізації промислової продукції в провідних галузях економіки району – електроенергетика.

Основними підприємствами, які будуть формувати показники роботи промисловості району в наступному році, будуть виноробні підприємства і підприємство сонячної електроенергетики.

приріст промислового виробництва очікується на рівні 2,0 %;

 обсяг реалізованої промислової продукції зросте до 447576 тис.грн

 

2.1.2. Агропромисловий комплекс

В економіці району провідне місце належить сільському господарству. Основним напрямком аграрної політики на 2018-2020 роки буде підвищення ефективності і конкурентоспроможності галузі та забезпечення продовольчої безпеки району.

Умови функціонування: 

             не завершено інвентаризацію земель  району ;          

             відсутність проектів розмежування земель державної та комунальної власності;

             відсутність планово-картографічних та інформаційних матеріалів про стан ґрунтів.

            зниження родючості земель;

залежність результатів сільськогосподарського виробництва від природно-кліматичних умов;

             застаріла система зрошення сільськогосподарських земель;

підвищення цін на енергоносії;

нестабільність цін на продукцію сільського господарства;

відсутність інвестування в сільськогосподарській галузі в цілому (зокрема в тваринництві).

Мета: забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської галузі шляхом дотримання обґрунтованих сівозмін, зменшення залежності від вирощування монокультур, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Основні завдання:

-          раціональне використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та впровадження;

-          залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

-          залучення сільгоспвиробників до участі у державній  програмі підтримки  розвитку тваринництва за рахунок компенсації виплат  на витрати  та створення нових або підтримку існуючих  господарств з вирощування великої рогатої худоби та птиці;

-          компенсація аграріям  за електроенергію в рамках державної програми;

-          сприяння організації та розвитку крупно тваринних сільськогосподарських

-          підприємств;

-          застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та

         впровадження високопродуктивних сортів рослин

 

Очікувані результати:

-          забезпечення виробництва валової продукції  на  рослинництва у всіх

-          категоріях господарств до 48,7  тис. тонн у 2018 році та поетапне збільшення  валової продукції у наступних роках  ;

-          забезпечення виробництва валової продукції тваринництва у всіх

категоріях господарств  та збільшити поголів’я великої рогатої худоби ;

 

В галузі рослинництва продовжується реалізація заходів програми «Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу Одещини на 2014-2018 роки»;

 • поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва,
 • поповнення парку зернозбиральної техніки;
 • сприяння розвитку зрошуваного землеробства;
 • застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та
 • впровадження високопродуктивних сортів рослин ;

 

Очкується збільшення валової продукції з рослинництва до 48,7 тис. тон або на 10 % 

 

В галузі тваринництва продовжується реалізація заходів програми «Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу Одещини на 2014-2018 роки»;

 • Створення малих фермерських господарств по  племінному  тваринництву в рамках державної підтримки  та за участю місцевих бюджетів,представників підприємницької діяльності.
 • Регіональна програма «Підтримки розвитку тваринництва на 2018 рік » сприятимемо розвитку великих підприємств ( СВК «Новосільське»,СВК «Дюз», СВК «Світанок»,СВК «Виноградне») району по виробництву сільськогосподарських тварин (КРС,свіні,вівці) ;

 

Очкується збільшення валової продукції з тваринництва   на 10 % 

 

2.1.3 Транспортна инфраструктура та море господарський комплекс

 

Умови функціонування:

недостатність фінансування розвитку та модернізації портової інфраструктури;

високі портові збори в порівнянні з портами України;

підвищені  цінові тарифи  на вантажі які слідують  залізничним сполученням по території іншої держави  для вантажопереробки до Ренійського порту;

         недостатність фінансування розвитку та утримання дорожньої інфраструктури;

         висока ступінь зносу рухомого складу транспорту;

         відсутність конкуренції серед  авто перевізників

         підвищення якості перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Мета: сприяння розвитку транспортної галузі є однією з пріоритетних сфер господарства Ренійщини. Розвиток сучасної транспортної мережі та зв’язку, ефективне використання особливостей розташування району в Одеському регіоні та країні в цілому, забезпечення сприятливих умов для залучення значних обсягів транзитних вантажів та надання населенню якісних послуг, покращення інвестиційної привабливості району.

Основні завдання:

розвиток залізничної інфраструктури  за допомогою державної підтримки ;

оптимізація портових зборів з метою приведення їх у відповідність із основними портами конкурентами Чорноморського басейну

забезпечення безпеки транспортних процесів;

підвищення екологічності та енергоефективності транспортних засобів.

            проведення конкурсу на автоперевезення пасажирів на внутрі районних маршрутах .

 

           Очікувані результати:

- зростання обсягів перевезень (відправлень) вантажів усіма видами транспорту до 83479,7  тис. грн

         - збільшення обсягів перевезень (відправлень) пасажирів усіма видами транспорту.

            - підвищення якості обслуговування пасажирів на внутрі районних  маршрутах та залізничним транспортом

 

2.2. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК

2.2.1        РИНОК ПРАЦІ

Умови функціонування:

скороченням кількості зайнятих та збільшенням чисельності безробітних;

невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно - кваліфікаційному розрізі та недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу;

«тіньова» зайнятість;

низький рівень доходів населення та мотивації до праці;   

Мета: недопущення зростання безробіття, підвищення економічної активності населення, сприяння продуктивній зайнятості шляхом здійснення заходів з державного регулювання ринку праці, збереження кадрового потенціалу підприємств.

Основні завдання:

збереження діючих та створення нових робочих місць шляхом спрямування інвестиційних вкладень в пріоритетні галузі економіки;

організація сезонних і тимчасових робіт для безробітних;

організація професійного навчання безробітних та надання профорієнтаційних послуг;

          сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення, особливо - у сфері сільського зеленого туризму, малого і середнього бізнесу;

сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Збільшення занятості населення у сільському господарстві (фермерські господарства та СВК)

Очікувані результати:

працевлаштування  громадян, що перебувають на обліку та 421 осіб з числа зареєстрованих безробітних;

збільшення кількості  роботодавців які заявляють про вакансії у 2018 році  на 2%, або на 10 роботодавців.

Збільшення  кількості суб’єктів підприємницької діяльності в рамках програм сприяння зайнятості.

 

2.2.2.ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 

Умови функціонування:

зниження реальних доходів населення;

значне скорочення чисельності штатних працівників;

тіньова зайнятість населення.

Мета: виведення зайнятості населення із «тіні», забезпечення зростання доходів громадян, у тому числі підвищення рівня заробітної плати до рівня мінімальної заробітної плати встановленої на 01 січня 2018 року -3723 грн,

 Підвищення соціальних виплат із розрахунку 1700 гривен прожиткового мінімуму встановленого на 01 січня 2018 року, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення.

Основні завдання:

забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, вимушено переміщеним особам, сім’ям загиблих та учасникам проведення анти терористичної операції;

постійна робота по виявленню додаткових резервів надходжень до бюджету від сільськогосподарських підприємств району у напрямі збільшення рівня фонду оплати праці (особливо великих землекористувачів);

погашення заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду України та запобігання випадків неплатоспроможності;

           контроль за своєчасною виплатою заробітної плати і не нижче за  встановленого законодавством мінімального рівня. 

 

  Очікувані результати:

 

Зростання середньомісячної  заробітної  плати до -  з 4705 тис. грн   у 2018 році до 5132  тис. грн у 2020 році ;                           

Зменшити заборгованість по заробітної платі  по активним підприємств та по підприємствах району  шляхом проведення робочих зустрічей з керівниками підприємств – боржників; вивчення проблемних питань та в рамках  діючого законодавства здійснювати допомогу  у вирішенні питань по виникненню заборгованості із заробітної плати;

            постійний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати і не нижче за  встановленого законодавством мінімального рівня;. 

             продовження роботи комісії з питань легалізації .

 

2.2.3.ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Умови функціонування:

низький рівень народжуваності, висока смертність, від’ємний природний приріст і демографічне старіння населення району;

подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби;

збільшення частоти соціально-небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІД, розладів психіки серед осіб молодого віку.

Реформування медичної системи

Кадровий голод

 

Мета: поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань.

Основні завдання:

забезпечення  медичних закладів кваліфікованими працівниками – сімейними лікарями;

поліпшення надання медичної допомоги населенню у сільській місцевості, шляхом модернізації медичного обладнання амбулаторій та ФАПів за рахунок державного бюджету,бюджету області та районного бюджету;

своєчасне виявлення онкологічних захворювань.

 Відкриття   центральної районної поліклініці

Критерії досягнення:

поліпшення результативних показників здоров’я населення на інфекційні хвороби (у т. ч. туберкульоз, ВІЛ/СНІД), серцево-судинні і судинно-мозкові, онкологічні захворювання, удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям;

здійснити заміну морально застарілого медичного обладнання, устаткування та меблів;

         удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

         створення єдиного  електронного  сервісу  надання медичної допомоги населенню в рамках державного реформування.

Фінансування робіт по капітальному ремонту  приміщень центральної районної лікарні закладів за рахунок бюджетів усіх рівнів.

           Покращення якості обслуговування пацієнтів

 

 

2.2.4    ОСВІТА 

 

Умови функціонування:

  Фінансування робіт об’єктів освіти  по капітальному ремонту ,заміні вікон та дверей, благоустрою прилеглих територій  за рахунок Державного бюджету  згідно Розпорядженням КМУ від 11.05.2017 року №310-р – 230,0 тис. грн., заміна вікон та дверей;

Розпорядженням КМУ від 12.07.2017 року №463-р на соціально-економічний розвиток району капітальний ремонт шкіл та прилеглих територій  відділу освіти Ренійської райдержадміністрації -1500,0 тис .грн

З  обласного бюджету розвитку та за участю місцевих бюджетів також біли направлені кошти на капітальний ремонт шкіл та прилеглих територій  відділу освіти Ренійської райдержадміністрації -2530 тис. грн

 

недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу, на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів,;

 

Мета: забезпечення рівного доступу кожної дитини до дошкільної освіти; створення сприятливих умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах, підвищення якості результатів навчання й виховання дітей через впровадження перспективних педагогічних і інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів, захист прав та інтересів дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, у тому числі дітей з інвалідністю.

Основні завдання:

Дошкільне навчання та виховання

Забезпечення повноцінного фізичного, психологічного, духовного здоров’я дитини.

Розвиток особистості дитини відповідно до національних загальнолюдських цінностей.

100% охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою.

Щорічне проведення обліку дітей дошкільного віку.

Загальна середня освіта

Забезпечення належного рівня організації харчування ,медичного обслуговування ,розвиток соціально психологічної служби системи освіти  за рахунок  районних програм та спрямування коштів районного бюджету на харчування дітей та  розвиток їх фізичної культури (районна програма розвитку фізичної культури)

Оптимізувати мережу навчальних закладів з метою забезпечення рівних можливостей на здобуття дітьми і молоддю якісної освіти, реалізації їх творчого потенціалу, шляхом будівництва нових навчальних закладів, реконструкції та ремонту вже існуючих.

Впровадити в практику роботи освітніх закладів сучасні педагогічні технології, завершити їх комп’ютеризацію та забезпечити доступ до світових інформаційних мереж.

Оптимізувати мережу класів з поглибленим вивченням окремих предметів, профільних класів з метою надання можливості отримувати якісні та додаткові знання для розвитку індивідуальних здібностей.

Забезпечити педагогічну підтримку творчо-обдарованої молоді.(районна програма роботи з обдарованою молоддю)

Поліпшувати виховну роботу з дітьми та учнівською молоддю.

Забезпечення учнів початкової школи та пільгового учнівського контингенту безоплатним харчуванням

Забезпечення підвезенням учнів до шкіл сільської місцевості які знаходяться за межами пішохідної доступності ( районна програма «Шкільний автобус)

Позашкільна освіта

Збереження мережі позашкільних закладів, надання їм методичної та матеріально-технічної підтримки;

Визначення пріоритету національного виховання у педагогічному процесі.

Орієнтація на сім’ю як осередок освіти і культури, удосконалення зв’язків між батьками та закладами освіти.

 

Критерії досягнення:

Охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 99,9% від їх загальної кількості;

Фінансування робіт по капітальному ремонту районних  шкільних закладів   та дитячих навчальних закладів за рахунок бюджетів усіх рівнів.

Забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання та додому.

Проведення заходів по відпочинку та оздоровлення дітей в рамках районної програми «Відпочинок та оздоровлення дітей Ренійського району на 2016-2018 роки».

 

2.2.5КУЛЬТУРА ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

 

Умови функціонування:

Низький рівень забезпечення матеріально-технічної бази закладів культури особливо в сільській місцевості;

стан закладів культури не забезпечує наявну потребу культурного дозвілля жителів району;

необхідність поповнення книжкових фондів сільських бібліотек.

капітальний ремонт даху Центральної районної бібліотеці

відсутність виставочної зали для проведення районних та інших виставок  - майстрів

Мета: створення умов для розвитку самобутніх традицій  краю та всебічного задоволення культурних потреб населення, сприяння інтеграції району в світовий культурний та інформаційний простір, забезпечення умов для органічної інтеграції національних меншин в українське суспільство,збереження культурної спадщини регіону(рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей,музеїв,бібліотек,архівів тощо).

Основні завдання:

 Забезпечення повноцінного розвитку і функціювання української мови як державної та збереження традиційної для району багатомовності,розвиток усіх мовних груп що мешкають у районі

забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів об’єктів культурної інфраструктури

модернізація матеріально – технічної бази закладів, підприємств та

організацій культури;

пріоритетний розвиток мережі закладів культури для дітей та юнацтва;

поповнення та збереження бібліотечних і музейних фондів;

впровадження сучасних інформаційних продуктів та технологій в

сфері культури;

- підвищення якості послуг, що надаються закладами культури;

Критерії досягнення:

проведення інформаційно-просвітницьких та мистецьких заходів відповідно  плану;

 

придбання  обладнання та устаткування для закладів культури;

проведення поточних ремонтних робіт сільських будинків культури та бібліотек

 

реалізація заходів районної програми «Розвиток культури і мистецтва у Ренійському районі

 

2.2.6ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Умови функціонування:

необхідність модернізації існуючих та будівництва нових спортивних об’єктів.

Мета: формування, зміцнення та збереження здоров’я громадян, підвищення їх працездатності і розвиток фізичних здібностей людини.

Основні завдання:

популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення за місцем роботи, навчання, проживання і відпочинку;

забезпечення участі спортсменів і збірних команд в  районних, обласних змаганнях, Всеукраїнських комплексних спортивних заходах;

сприяння діяльності дитячо-юнацької спортивної школи;

Критерії досягнення:

залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

проведення районних та участь в обласних спартакіадах серед школярів, молоді, ветеранів, державних службовців всіх рівнів та інших спортивних змагань.

 

 

2.2.7 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета: проведення ефективної регіональної політики щодо поліпшення матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення,своєчасне нарахування субсидій на житлове-комунальні послуги та опалення,реабілітація та інтеграція осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство.

Основні завдання:

Своєчасне забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення та сім’ям які опинилися у скрутних життєвих обставинах(переселенці із зони АТО)

Забезпечення максимального охоплення населення щодо нарахування житлових субсидій на відшкодування витрат,на оплату послуг ЖКХ,газу,електроенергії та твердого палива,і скрапленого газу.

Своєчасне забезпечення,надання допомоги багатодітним сім’ям які виховують неповнолітніх дітей до 16 років.

Своєчасне забезпечення,надання допомоги багатодітним сім’ям які виховують дітей з розумовою відсталістю.

Своєчасне забезпечення,надання матеріальної допомоги особам які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи,та ветеранам війни.

           Своєчасне забезпечення,надання одноразової матеріальної допомоги колишнім политв'язням і репресованим.

           Своєчасне забезпечення,надання адресної допомоги сім’ям загиблих(померлих військових які брали участь у бойових діях у республіці Афганістан та інших країнах у зоні АТО).

           Своєчасне забезпечення,надання матеріальної допомоги на оздоровлення інвалідів загального захворювання та з дитинства в санаторіях Одещини.

Створення безперешкодного доступу до усіх об’єктів громадського та цивільного призначення,благоустрою,транспортної інфраструктури.

 

   Критерії досягнення .

 

Дотримання усіх державних соціальних гарантій в рамках державної підтримки.

 

Реалізація  напрямів наступних районних програм:

 

"Района цільова програма підтримки малозабезпечених верств населення"

 

«Надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району та сім’ям, які опинились у скрутних життєвих обставинах

«Фінансова підтримка районної організації ветеранів Афганістану»

«Фінансова підтримка районної організації ветеранів війни»

 

ІІІ.  Очікувані результати реалізації пріоритетних завдань і досягнення поставлених цілей

Програма передбачає економічне зростання районну на 2%

Головними джерелами поповнення місцевих  бюджетів  залишаються податки на доходи фізичних осіб , податок на прибуток ,та іншу податкові та неподаткові надходження .

Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3% - до 3723 гривень.

Розвиток району базуватиметься на :

 • Залучення інвестицій в усі галузі економіки.

основні  базові галузі для залучення інвестицій :

– сільське господарство, це  у розвиток птахофабрик,  великих господарств по вирощуванню тваринництва, тепличного господарства.

- промисловості - це розвиток та будова сонячних електростанцій, переробка природних ресурсів ( очеретів) на пелети., які нададуть можливість значно збільшити використання альтернативної  енергії.

- розвиток транспортної інфраструктури.

В усіх цих напрямках ренійська районна державна адміністрація буде проводити постійну роботу для надання  інвесторам належних умов та можливості вкласти гроші у розвиток Ренійського району.

 •  Виконання фінансових показників зведеного бюджету району, збільшення податкових надходжень;
 •  Акумулювання та залучення бюджетних коштів  усіх рівнів на реконструкцію, ремонт і утримання соціальної інфраструктури району
 •  Стабільне функціонування об'єктів соціальної сфери;
 • Збільшення фінансування цільових галузевих програм;
 • Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу;
 • Зростання реальних доходів населення.
 • Застосуванні передових технологій вирощування сільськогосподарських культур, збільшення площі зрошуваних земель;
 • Підвищення рівня надання медичних послуг;
  •    Підвищення культурного рівня населення 

 

 

Додаток 1.

До програми соціально економічного розвитку на 2018-2020 роки

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

Ренійського району

 

Показники

Одиниця виміру

2016 р. факт

2017 р.

план

2017 р. факт

2018 р. план

2019р. план

2020 р. план

% виконання 2016/2017 

Розвиток сфери матеріального виробництва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізації промислової продукції у порівняних цінах

млн.грн.

391,385

399,21

 

438,829

 

447,6

 

 

456,55

465,69.

112,12

Капітальне будівництво:

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій

млн.дол.

США

 

47,1

 

48,0

 

49,0

 

49,98

 

50,98

 

51,99

 

103,63

Виробництво валової сільськогосподарської продукції

тис.тонн

41,9

42,7

47,7

48,65

49,63

50,62

113,84

Виробництво валової сільськогосподарської продукції тваринництва ( поголів’я великої рогатої худоби)

гол

х

х

2276

2296

2316

2336

100

Розвиток підприємництва:

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності

осіб

 

1747

 

1781

 

1774

 

1809

 

1845

 

1882

 

101,5

- фізичні особи

осіб

1173

1196

1089

1110

1133

1156

92,8

- юридичні особи

осіб

574

585

685

699

713

727

119,3

Показники ринку праці:

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність працевлаштованих службою зайнятості

чол.

 

478

 

487

 

421

 

х

 

х

 

х

 

88,0

Зайняте населення працездатного віку

осіб

4876

 

8400

 

8400

 

8450

 

8500

 

8600

58,0

Показники по виплатам заробітної плати:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн.

 

3042

 

3102

 

4277

 

4705

 

4914

 

5132

 

140,6

Заборгованість по заробітній платі

тис.грн.

 

437,0

 

437,0

 

1764

 

х

 

х

 

х

 

403,6

Розвиток транспорту та зв’язку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг  реалізованих транспортних послуг

млн.грн

 

51,7

 

52,73

 

81,842

 

83,48

 

85,15

 

86,85

 

158,30

 

 

Додаток  2 до програми

Соціально-економічного розвитку на 2018-2020 роки

 

 

 

Пропозиції 

переліку об’єктів  Ренійського району  в рамках програми соціально-економічного  та культурного розвитку  на 2018-2020 роки для включення до фінансування за рахунок бюджетів розвитку  усіх рівнів.

 

Назва об’єкта

Сума,тис. грн.

Термін реалізації

 1.  

Капітальний ремонт фасаду і заміни вікон,благоустрій двора Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Ренійської районної ради, Одеської області,68800,вул. Соборна, 46,м. Рені,Одеська обл.

 

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду,заміна вікон Ренійського навчально-виховного комплексу "загальноосвітньої школи І ступеня-гімназія" Ренійської районної ради Одеської області,68800,вул.Шевченко,10,м. Рені,Одеська обл

 

1400,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт спортзалу, заміни вікон Ренійського навчально-виховного комплексу "загальноосвітньої школи І - ІІІ ступеня-ліцей" Ренійської районної ради Одеської області,68800,вул.28Червня,216,м.Рені,Одеська обл

 

1400,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду Орлівської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської області,
68831,вул.Миру,55,с.Орлівка,Ренійський район,Одеська обл.

 

1400,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду,встановлення решіток у Нагірненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської області,
68821,вул.Шевченко,2,с. Нагірне,Ренійський район,Одеська обл.

 

150,00

 

2018-2020

 1.  

Укріплення фундаменту і стін Плавнінської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської області,68822,вул.Миру,31,с.Плавні,Ренійський район,Одеська обл.

 

350,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду,укріплення фасаду та стін Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської області,68810,вул.Центральна,92,с.Долинське,Ренійський район,Одеська обл

 

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт даху, заміни вікон Котловинської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської області,68820,вул.Центральна,59,с.Котловина,Ренійський район,Одеська обл.

 

500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт парапетів у дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Казка» Нагірнянської сільської ради, вул. Мира,76,Ренійський район,Одеська обл.

 

50,00

 

2018-2020

 1.  

Утеплення стін у дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Світлячок» Орлівської сільської ради, вул. Суворова,22,Ренійський район,Одеська обл.

 

150,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт паркану у дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Ластівка» Плавнінської сільської ради, вул.. Миру,65,Ренійський район,Одеська обл.

 

60,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду у дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Ластівка» Плавнінської сільської ради, вул. Миру,65,Ренійський район,Одеська обл.

 

150,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт кухні в дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Ромашка» Долинської сільської ради,вул.Інтернаціональна 2,Ренійський район,Одеська обл.

 

250,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт спортзалу в дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Ромашка» Долинської сільської ради,вул. Інтернаціональна 2,Ренійський район,Одеська обл.

 

350,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт опалення,утеплення стін у дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Ромашка» Долинської сільської ради,вул. Інтернаціональна 2,Ренійський район,Одеська обл.

 

600,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт даху у дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Джерельце» Котловинської сільської ради, пров. Болградський,13 , Ренійського району, Одеської обл.

 

100,00

 

2018-2020

 1.  

Прокладка тротуарної плітки( 1450 кв.м.) перед фасадам нової школи Лиманської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради,Одеської області,68811,вул.Миру,54,с.Лиманське,Ренійський район,Одеська обл

 

300,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальне будівництво додаткового приміщення в дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Мартічка» Новосільської сільської ради,с.Новосільське,вул.Дім відпочинку 2-Б,Ренійський район,Одеська область

 

28000,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт каналізації в дошкільному навчальному закладі загального розвитку ясла-садок «Джерельце» Котловинської сільської ради, пров. Болградський,13, Ренійського району, Одеської обл.

 

60,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу,теплотраси у Котловинської загальноосвітної школі І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської області,68820,вул.Центральна, 59,с. Котловина,
Ренійський район,Одеська обл.

 

60,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт покрівлі Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (корпус № 1), вул.Миру,54, с.Лиманське, Ренійський район, Одеська обл.

500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт приміщень Лиманської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів (корпус № 2), вул.Миру,54, с.Лиманське, Ренійський район, Одеська обл.

700,00

 

2018-2020

 1.  

Виготовлення ПКД,капітальний ремонт будівель та прилеглої території ДНЗ «Ромашка» Долинської сільської ради, вул.Інтернаціональна,2,с.Долинське, Ренійський район, Одеська обл.

1 300,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Світлячок» Орлівської сільської ради, вул.Суворова,22, с.Орлівка, Ренійський район, Одеська обл.

500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт з благоустрою прилеглої території, заміна вікон і дверей Плавнінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. Миру,31, с.Плавні, Ренійський район, Одеська обл.

900,00

 

2018-2020

 1.  

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт літнього корпусу ДНЗ «Ластівка» Плавнівської сільської ради, вул. Миру,65, с.Плавні, Ренійський район, Одеська обл.

1 300,00

 

2018-2020

 1.  

Корегування ПКД та капітальний ремонт покрівлі Новосільського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей», вул.Михайла Кокош,69, с.Новосільське, Ренійський район, Одеська обл.

1 450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт з благоустрою шкільного двору Новосільського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей», вул.Михайла Кокош,69,с.Новосільське, Ренійський район, Одеська обл.

500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт спортивної зали Нагірненської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів, вул. Шевченко,2,
 с.Нагірне,
 Ренійський район,
Одеська обл.

300,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт з благоустрою шкільного двору Нагірненської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів, вул. Шевченко,2,
 с.Нагірне,
 Ренійський район,
Одеська обл.

600,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду та благоустрій прилеглої території ДНЗ «Казка» Нагірненської сільської ради, вул.Мира,76, с.Нагірне, Ренійський район, Одеська обл.

1 000,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт з благоустрою шкільного двору Котловинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул.Центральна, 59, с.Котловина, Ренійський район, Одеська обл.

800,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Джерельце» Котловинської сільської ради, пров.Болградський,13,с.Котловина, Ренійський район, Одеська обл.

300,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду, заміна вікон у центрі дитячої та юнацької творчості, м.Рені, вул. 28 Червня, 141,Одеська обл.

 

350,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт будівлі в дитячій школі мистецтв(дах,фасад,заміна вікон,дверей,благоустрій двора),м.Рені, вул. В.Дулоглу,12,14,Одеської обл.

 

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт  будинку культури( гурткових кабінетів),с. Плавні,  вул. Миру, 97Б, Ренійського району,Одеська обл.

 

1200,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт будинку культури с.Котловина, вул. Центральна, 61,Ренійського району,Одеська обл.

600

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт будинку культури с.Лиманське, вул. Бессарабська, 71а,Ренійського району ,Одеської області

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт танцювальної зали сільського будинку культури Плавнівської сільської ради, вул.Миру,97Б,с.Плавні Ренійського району, Одеська обл.

250,00

 

2018-2020

 1.  

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт будівлі районного будинку культури Ренійської районної ради, вул.Гагаріна,15, м.Рені, Одеська обл.

1 450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон і дверей Ренійської центральної районної бібліотеки для дорослих, Парк Перемоги, 4, м.Рені, Одеська обл.

290,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон і дверей Ренійської районної бібліотеки для дітей, Парк Перемоги, 2, м.Рені, Одеська обл.

290,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт в АЗПСМ,с.Орлівка,вул.Суворова,111, Ренійський район,Одеська обл.

300,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт каналізації, санвузла в АЗПСМ,с.Орлівка, вул.Суворова,111,Ренійський район, Одеська обл.

60,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт даху гаражу на території ЦРЛ, м.Рені,вул.Дунайська,15, Ренійський район,Одеська обл.

200,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт (даху,фасаду  та заміна трубопроводів)у пральні ЦРЛ,м.Рені,вул.Дунайська,15,Ренійський район,Одеської обл.

 

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт будівлі розподілу кисню по відділеннях ЦРЛ(дах, стіни,фасад,естакада),м.Рені, вул.Дунайська,15,Одеської обл.

 

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт фасаду,заміна вікон та дверей  інфекційного відділення ЦРЛ,м.Рені,вул.Дунайська,15,Одеська обл.

300,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт по благоустрою внутрішнього двору ЦРЛ, вул.Дунайська,15, м.Рені, Одеська обл.

1 450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень лікувального корпусу ЦРЛ, м.Рені Одеської обл.

800,00

 

2018-2020

 1.  

Виготовлення ПКД та реконструкція системи опалення (перехід на індивідуальне електричне опалення) інфекційного відділення ЦРЛ, вул.Дунайська,15, м.Рені, Одеська обл.

170,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі ЦРЛ, вул.Східна, 1, м.Рені, Одеська обл.

700,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Гагарина ,с.Плавні,Ренійський район Одеська обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення  по вул.Набережна, с.Нагірне, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення  вул.Шевченка, с.Нагірне, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення   вул.Степова, с.Нагірне, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Лиманська, с.Новосільське, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Братів Дойчиоглоу, с.Новосільське, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Суворова, с.Орлівка, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Дружби, с.Орлівка, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Мира, с.Плавні, Ренійського району Одеської обл.

250,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення  по вул.Центральна, с.Долинське, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення  по вул.Рибацька, с.Лиманське, Ренійського району Одеської обл.

50,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення  по вул.Вокзальна, с.Лиманське, Ренійського району Одеської обл.

50,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Гагаріна, с.Котловина, Ренійського району Одеської обл.

50,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Жовтнева, с.Котловина, Ренійського району Одеської обл.

50,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення по пров.Болградському (від вул.Молодіжна до вул.Центральна), с.Котловина, Ренійського району Одеської обл.

100,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення сільського стадіону по вул.28 Червня, 83б, с.Котловина, Ренійського району Одеської обл.

95,00

 

2018-2020

 1.  

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт башти Рожновського по вул.Північна, с.Долинське ,Ренійського району Одеської обл.

295,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водогону по вул.Дружби (до вул. Молодіжна) с.Долинське, Ренійського району Одеської обл.

290,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Мира, с.Нагірне, Ренійського району Одеської обл.

600,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по пров.Тихому, с.Котловина, Ренійського району Одеської області

200,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Жовтнева, с.Котловина, Ренійського району Одеської області

400,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по  вул.Гагаріна, с.Котловина, Ренійського району Одеської області

350,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Мира, с.Орлівка, Ренійського району Одеської обл.

600,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Першотравнева, м.Рені Одеської області

795,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Нова, м.Рені Одеської області

810,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Попкова, м.Рені Одеської області

450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Дністровська, м.Рені Одеської області

840,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по  вул.Михайла Романова (від вул.Вознесенська до вул.Соборна), м.Рені Одеської області

565,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Мірошниченко (від вул.Фоми Ціоміка до вул.Морська), м.Рені Одеської області

1 260,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по  вул.Садова (від вул.Пролетарська до вул.Ізмаїльська), м.Рені Одеської області

490,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Селянська  (від вул.Анадольська до вул.Інтернаціональна), м.Рені Одеської області

540,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт водопроводу по  вул.Південна (від вул.Виробнича до вул.Морська), м.Рені Одеської області

470,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору по вул. Дунайська (від вул.Кагульська до залізничного вокзалу), м.Рені Одеської області

1 500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дороги між с.Плавні-с.Нагірне, Ренійського району,Одеська обл.

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Лазурна,с.Плавні,Ренійський район,Одеська обл.

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна,с.Долинське,Ренійський район, Одеська обл.

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Кооперативна,с.Лиманське,Ренійського району, Одеська обл.

1450,00

 

2018-2020

 1.  

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Північна с.Лиманське, Ренійського району Одеської обл

960,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Квіткова с.Лиманське, Ренійського району Одеської обл

500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова с.Орлівка, Ренійського району Одеської обл.

1 450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Маяковського (від вул.Дунайська до вул.Залізнична), м.Рені Одеської обл.

500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Залізнична (від вул.Маяковського до вул.Островського), м.Рені Одеської обл.

600,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Романова Михайла (від вул.Вознесенська до вул.Соборна) в м.Рені Одеської області

1 500,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Мірошниченко (від вул.Ціоміка Фоми до вул.Морська) в м.Рені Одеської області

4 000,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кишинівська (від вул.28 Червня до вул.Соборна) в м.Рені Одеської області

370,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Пушкіна (від вул.28 Червня до вул.Соборна) в м. Рені Одеської області

320,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Дулоглу Віорела (від вул.Соборна до вул.Залізнична) в м.Рені Одеської області

780,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Островського (від вул.28 Червня до вул.Соборна) в м.Рені Одеської області

450,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Селянська  (від вул.Анадольська до вул.Проїздна) в м.Рені Одеської області

3 800,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Нова в м.Рені Одеської області

2 650,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Південна (від вул.Виробнича до вул.Морська) в м. Рені Одеської області

1 500,00

 

2018-2020

 

 

 

 

2018-2020

 1.  

Реконструкція комплексу водопропускних та перегороджуючих споруд по балці Баланешти на території м.Рені Одеської області

15 000,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальне будівництво закритої дренажної системи по захисту села від підтоплення,с.Новосільське,Ренійський район,Одеська обл.

29000,00

 

2018-2020

 1.  

Капітальний ремонт даху,фасаду будівлі,заміна вікон у будинку Ренійської адміністрації,м.Рені,вул.Вознесенська,139,Одеська обл.

1450,00

 

2018-2020

 1.  

Виготовлення проектно-коштористсної документації на установку протипожежної сигналізації на усіх об'єктах соціальної структури

264,00

 

2018-2020

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення  ради «Про затвердження Програми

соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2018 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні та до п.3.7. Регламенту Одеської обласної ради VII

скликання від 26 травня 2016 року №108- VII (зі змінами), обласна державна

адміністрація має подавати Програму соціально-економічного та культурного

розвитку області на наступний рік до обласної ради одночасно з проектом

обласного бюджету Одеської області на відповідний бюджетний рік.

2. Мета та шляхи її досягнення

Головною метою Програми є недопущення зниження рівня життя та

забезпечення соціальних потреб населення мешканців Одеської області на основі

стабільного функціонування економіки регіону.

3. Правові аспекти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року

№621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанови

Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 року №399 «Про схвалення

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних

макропоказників економічного і соціального розвитку України на

2018-2019 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року

№385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період

до 2020 року».

4. Фінансово – економічне обґрунтування

Не потребує фінансування з обласного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект рішення погоджений з керівництвом обласної державної

адміністрації.

6. Регіональний аспект

Проект рішення стосується питання формування та розвитку

адміністративно-територіальних одиниць регіону.

7. Запобігання корупції

У проекті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики

вчинення корупційних правопорушень.

Відповідальним виконавцем є Одеська обласна державна адміністрація в особі Департаменту економічної політики та стратегічного планування

облдержадміністрації.

Директор Департаменту економічної Д.Д. Радулов

політики та стратегічного планування