Інформація шодо оцінки діяльності Ренійською районної державної адміністрації за результатами рейтингових показників за перше півріччя 2018 року

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ  РАЙОНУ

 

 

Показники

 

Січень-

червень2017

року

Січень-

червень

2018 року

 

Примітка

     Промисловість

 

Обсяг   реаліз. промислової продукції, у відпускних цінах у розрахунку на 1 одиницю наслелення

 

5975,9

 

8262,0

 

 

 

Відповідно  інформації  яка надається промисловими підприємствами району

 Обсяг  реалізованої промислової продукції по району за 1 півріччя 2018 року  склав 307258 тис грн, у розрахунку на одну особу  цей показник складає 8262,0тис.грн 

що на 2286,1 грн більше відповідного періоду минулого року

 

 

Будівництво

Темп зростання(зменшення) обсягу виконаних  будівельних робіт, у % до відповідного періоду минулого року.

х

1136 тис.грн

Підприємствами, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 1136 млн.грн.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились  на роботи,з реконструкції та технічного переоснащення, з капітального та поточного ремонтів .

 

 

 Капітальні інвестиції

Обсяг  капітальних інвестицій на одну особу,грн

668,3

736

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями району  відповідно статистичній інформації за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 27846 тис.грн капітальних інвестицій, що на 17,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.У розрахунку на одну особу капітальні інвестиції склали 736,4 грн .

 

 

 

Іноземні інвестиції  

Обсяги  прямих іноземних інвестицій на одну особу  з наростаючим підсумком з початку інвестування,долл.США

 

1389,9

1486,8

+96,9 долл.США,

 

Житлово-комунальне господарство  

 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг,у %

х

90,8

Нараховано платежів  по ЖГХ – 3570,2тис.грн

Сплачено -3248,0 тис.грн

 

 

Сільськогосподарське виробництво 

Темп зростання (зменшення) обсягу виробництва м’яса (реалізації на забій у живій вазі),у % до відповідного  періоду минулого року

222,2 %

45,7%

У зв’язку з виникненням у районі АЧС крупні товаровиробники м’яса на забій у живій вазі ліквідували своє поголів’я, це негативно вплинуло на  отрасль тваринництва  в цілому  по районі тому цей показник до відповідно минулого періоду  скоротився на 176,5%. У районі не залишилося дорослого поголів’я на  фермах крупних  товаровиробники м’яса. Розвиток цієї отраслі потребує часу на відновлення, при умові здійснення, усіх профілактичних заходів щодо виникнення АЧС

Діяльність підприємств у сфері послуг

х

39574,4тис.грн

Обсяг реалізації послуг за 1 півріччя 2018 року склав 39574,4 тис.грн в т.ч населенню 2822,3 тис.грн або 7,1 % від усіх послуг

Ринок  праці

 

Сума невиплаченої заробітної  плати,усього,тис.грн

1378

5157

 Станом на 01.07 2018 року відповідно статистичної інформації заборгованість по економічно активним підприємствам  складає 4852 або 94,1% від усієї суми боргу (ДП РМТП- тис грн. КП «Водоканал» -0тис.грн)  та по підприємствам банкрутам  305,2 тис.грн або 5,9 %

Загальна сума заборгованості 5157 тис.грн

 

Станом на 01.08.2018 року заборгованість по заробітної платі КП «Водоканал» відсутня за рахунок надання субвенції  КП  міського бюджету. По ЗАТ  «Аква»  було реалізовано майно очікується звіт арбітражного керуючого,та закриття підприємства . По підприємству ДП РМТП станом на 01.09.2018 року графік погашення почав виконуватися ,сума погашення склала по заробітній платі   склал 374,0 тис грн

 

Темп зростання  суми заборгованості з виплати заробітної плати у % до суми заборгованості на початок року

194,4%

374%

 

 

 на +179,83% ріст

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

 

 

 

5359,0

5602

 середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності:

сільське господарство - 3930,0грн;

промисловість -4856,0грн;

будівництво-3800,0грн

торгівля-4149,63грн

сфера транспорту -6137,0грн

підприємства громадського харчування –

3800,0грн

галузь державного управління – 7000,0грн

освіта – 4500,0грн

охорона здоров’я -5017,0грн

інші-5013 грн

В цілому в порівнянні з відповідним періодом 2017 року заробітна плата зросла  на 4,53% .

 

 Фінанси

 Всього надходжень до Зведеного бюджету з трансфертами за 1півріччя 2018 року  (державного та місцевих) млн. грн. Темп росту до відповідного періоду попереднього року, %

157704,0т.грн

196920,5т.грн

 На 39216,5тис.грн

більше відповідного періоду 2017 року

 

Обсяг доходів місцевих бюджетів без трансфертів на одну особу . Темп росту до відповідного періоду попереднього року, %

1287,63

1363,32

Обсяг доходів місцевих бюджетів без трансфертів на одну особу  в порівнянні з відповідним періодом минулого року  виріс на +75,69 грн

 

 

 

 

 Розвиток підприємництва

Темп росту (скорочення ) ФОП до початку року

х

89

За перше півріччя зареєструвалося 89 фізичних осіб

Темп росту (скорочення ) ЮОП до початку року

х

10

За перше півріччя зареєструвалося 10 юридичних осіб

Соціальний захист дітей сиріт

Частка дітей- сиріт, та дітей, позбавленних батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання

 

83,7

за 2017 рік

 

87

 

рейтинг -11 місце

Частка  забезпечення житлом ,дітей- сиріт, та дітей, позбавленних батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа

20

за 2017 рік

-

придбання житла здійснюється при виділенні коштів з бюджетів усіх рівнів , у 1 кварталі 2018 року такі кошти не виділялися.

Освіта

Чисельність дітей,віком від 3 до 6 років у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

 

х

 

90

 

Питома вага дітей охоплених ,позашкільною освітою в % до загальної кількості дітей шкільного віку

 

х

 

86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки,

торгівлі та туризму

Управління агропромислового та

 економічного розвитку

 районної державної адміністрації                                                                                         Н.В.Стрижкова