15.06.2018

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Центральної районної лікарні Ренійської районної ради Одеської області

У відповідності до ч. 9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету  Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», підпункту 14 пункту 4 Положення  про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів  України   від 25 березня  2015 року №267, наказу Міністерства охорони здоров’я   України від 29.03.2002 року № 117 «Довідник  кваліфікаційних характеристик  професій працівників. Випуск 78 «Охорона  здоров’я», Статуту  Центральної  районної лікарні Ренійської районної  ради Одеської області (в новій редакції), затвердженого рішенням Ренійської районної ради  від 05 лютого 2016 року № 37/05-VII, рішення двадцять шостої сесії районної ради VII  скликання від 04  квітня 2018 року №224/26- VII, Ренійська районна державна адміністрація  оголошує конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря Центральної районної лікарні Ренійської районної ради Одеської області.

 

Найменування: Центральна районна лікарня  Ренійської районної ради Одеської області (далі – Установа).

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: 68803, Одеська область,м. Рені, вул. Дунайська, 15

 

Основні напрями діяльності Установи:

- здійснення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворювання, забезпечення надання населенню гарантованого рівня вторинної (профільної) медичної допомоги;

- проведення заходів, спрямованих на створення та підтримку стану постійної готовності системи захисту населення на випадок стихійного лиха, епідемій, аварій на виробництві, тощо;

- здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи, наукової і методичної діяльності, підготовки та перепідготовки медичних фахівців, організації та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;

- розробка та впровадження нових технологій, обладнання та методів профілактики, діагностики та лікування.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись до 4 липня 2018 року (до 16: 00) за адресою: м. Рені, вул. Вознесенська, 139, каб. №13

 

Номер телефона та адреса електронної пошти для довідок: (04840) 4-25-15, (097)7438890,

e-mail: reniyskarda@ukr.net. Контактна особа – Асаржи Тетяна Пантеліївна

 

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;

- післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» ;

- стаж роботи за лікарською спецiальнiстю — не менше 7 років, та за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Конкурс буде проведений 10  липня 2018 року о 12-00 годині дня за адресою:  м. Рені, вул. Вознесенська, 139, 2-ий поверх, зал засідань