11.10.2019

Децентралізація влади - необхідна умова розвитку місцевого самоврядування

 

       1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, основною ідеєю якої була децентралізація влади в країні, суттєве розширення повноважень територіальних громад, зміна системи управління на обласному та районному рівнях. Крім того, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 17 квітня 2014 року прийняв розпорядження «Про організацію проведення обговорення положень змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади», в якому місцевим державним адміністраціям було доручено організувати і забезпечити до 1 жовтня 2014 року обговорення відповідних змін до Конституції із залученням органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, громадськості, наукових і ділових кіл.

       Ренійська районна державна адміністрація протягом 2014-2015 років забезпечувала проведення серед населення Ренійського району публічних заходів по обговоренню проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»: засідання колегій РДА, «круглі столи» за участю представників органів місцевої влади і громадськості району, громадські слухання, засідання громадської ради при райдержадміністрації, зустрічі керівництва району з жителями міста і сіл, з трудовими коллективами підприємств і установ, прес-конференції з місцевими ЗМІ і т.д. На офіційному сайті райдержадміністрації була створена рубрика «Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».

       Результати протоколів зустрічей керівництва району з трудовими колективами підприємств та установ міста і сіл нижченаведені: у зв'язку з тим, що Ренійський район багатонаціональний, доцільно при ухваленні рішення децентралізації влади, а саме питань створення та ліквідації районів, залишити Ренійський район як адміністративну одиницю.

       18 червня 2015 року відбулося засідання громадської ради при Ренійської райдержадміністрації, на якому обговорювалося питання адміністративно-територіальної реформи Ренійського району згідно Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». За результатами обговорення представниками районних громадських організацій було прийнято рішення: враховуючи географічну специфіку Ренійського району, історичні, етнічні, культурні та природні фактори, що впливають на соціально-економічний розвиток територіальних громад району, громадськість Ренійського району вважає за необхідне створити об'єднану громаду з центром в м. Рені, до якої увійдуть всі сім сіл району. 

       Результати обговорень адміністративно-територіальної реформи громадськістю району, в свою чергу, були спрямовані райдержадміністрацією до Кабінету Міністрів України.

       2 жовтня 2019 року в райдержадміністрації відбулося засідання «круглого столу» за участю керівництва органів місцевого самоврядування з питання територіального об'єднання громад Ренійського району. Обговоривши всі аспекти проекту створення єдиної територіальної громади на території Ренійського району та проекту поділу району на дві громади, сільські голови прийняли рішення найближчим часом провести в селах громадські обговорення з прийняттям відповідних рішень.

       5 лютого 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», який регулює відносини, що виникають в процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об'єднаних територіальних громад.

       Згідно зі статтею 5 другого розділу «Порядок добровільного об'єднання територіальних громад» цього Закону, ініціаторами добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:

1) сільський, селищний, міський голова;

2) не менше третини депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;

3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови подання ними інтересів не менше третини членів відповідної територіальної громади).

       Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад і делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

       Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою.

       Стаття 6 другого розділу вищевказаного Закону передбачає порядок підготовки проектів рішень з добровільного об'єднання територіальних громад. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об'єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції про добровільне об'єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад і делегування представника (представників) в спільну робочу групу або про відмову в наданні згоди. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об'єднання, приймає рішення про створення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень про добровільне об'єднання територіальних громад та інформує про це відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.

       Спільна робоча група формується з рівної кількості представників від кожної територіальної громади, яка об'єднується.

       Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об'єднання територіальних громад.