10.07.2015

Оголошення -конкурс

Ренійське фінансове управління оголошує конкурс  з проведенням іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад: головного економіста відділу фінансово-господарського забезпечення та бухгалтерського обліку  фінансового управління райдержадміністрації, економіста 1 категорії  відділу фінансового-господарського забезпечення та бухгалтерського обліку фінансового управління райдержадміністрації .

 

Вимоги до кандидатів: 

            Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного направлення,  навики роботи на комп’ютері, знання державної мови, стаж роботи за фахом у державній службі не менш 3 років. Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

1)      заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

2)      заповнену особову картку (форма П – 2 ДС) з відповідними додатками;

3)      дві фотокартки розміром 4х6 см;

4)      копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

5)      присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

6)      декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» за минулий рік;

7)      копію документа який посвідчує особу;

8)      копію військового квітка;

9)      копію трудової книжки;

10)  медичну довідку про стан здоров’я  за формою № 133/о, затвердженою МОЗ 

                 України (після оголошення результатів іспиту).

 

Документи приймаються протягом

 

            30 - ти календарних днів з дня  публікації оголошення за адресою: вул. Комсомольська, 139, кабінет № 22, телефон  4-19-63, 4-10-02