07.07.2015

Умови проходження конкурсу

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Ф І Н А Н С О В Е   У П Р А В Л І Н Н Я

РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

50 -О/Д                                                            «22» червня  2015 року

 

 

 

Про склад конкурсної комісії

та порядок проведення конкурсу

на заміщення вакантних посад

в фінансовому управління

районної державної адміністрації

 

 

            Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» зі змінами, наказу Головного управління Державної служби України від 08 липня 2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» зі змінами, з метою залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в фінансовому управління райдержадміністрації утворити конкурсну комісію та затвердити ії склад :

 

Голова комісії:   Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу

 

Заступник голови комісії:  Начальник відділу доходів фінансового управління

 

Члени комісії:   Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та  

                            бухгалтерського обліку

                            Головний економіст відділу доходів

                            Головний економіст відділу фінансово – господарського забезпечення та

                            бухгалтерського обліку

 

Секретар комісії :  Економіст 1 категорії відділу доходів    

 

 

2. Затвердити Порядок проведення  іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в фінансовому управлінні районної державної адміністрації (додається).

 

3. Затвердити перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів фінансового управління (додається).             

 

4. Голові конкурсної комісії сформувати та затвердити екзаменаційні білети за формою встановленою формою Загальним порядком.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність накази фінансового управління районної державної адміністрації:

 

від 24 жовтня 2006 року № 15 «Про утворення конкурсної комісії та затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців і затвердження порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад»;

 

від 26 вересня 2010 року № 21 «Про утворення конкурсної комісії та затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців і затвердження порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад»;

 

від 21 лютого №18-а «Про конкурсну комісію фінансового управління»

 

від 25 листопада № 93 «Про внесення змін до наказу від 21.02.2011 року №18-а»

 

від 29 серпня 2013 року № 68 «Про внесення змін»

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                              Л.В. Чакир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                                       Наказом начальника фінансового

                                                                                  управління райдержадміністрації

                                                                                  від 22 червня 2015 року №50-О/Д

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців фінансового управління райдержадміністрації

 

I. Загальні положення 

1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців фінансового управління.

 

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією фінансового управління райдержадміністрації.

 

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

 

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

 

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного галузевого відділу.

 

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" затверджений наказом Головного управління державної служби України від 10 липня 2011 року № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

1.7. Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень галузевих відділів шляхом письмового іспиту затверджується наказом начальника фінансового управління.

 

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно - правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань іспитів можуть публікуватися у друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті районної державної адміністрації  та  надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Відповідальними  за надання учасникам конкурсу переліків питань для ознайомлення є спеціаліст фінансового управління, на якого покладено виконання кадрових питань.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку №1 до цього Порядку та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включаються 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції”, два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень фінансового управління, а саме: Бюджетного кодексу України та з урахуванням специфіки відповідного галузевого відділу.

1.10. Питання № 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 08 липня  2011 року № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, а питання 4-5 відбираються з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного галузевого відділу з Переліку питань, затвердженого наказом начальника фінансового управління.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

   - організаційна підготовка до іспиту;

   - складання іспиту;

   - оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Спеціаліст фінансового управління, на якого покладено виконання кадрових питань за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом  фінансового управління райдержадміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і  протидії корупції " та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки відповідного галузевого відділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та " Про засади запобігання і  протидії корупції " і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного галузевого відділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але у процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку.  З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами  у спеціаліста фінансового управління, на якого покладено виконання кадрових питань,  відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток №1

                                                                                      до Порядку проведення іспиту кандидатів

                                                                                      на заміщення вакантних посад державних

                                                                                     службовців фінансового управління

                                                                                      райдержадміністрації

 

 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖВНОЇ АДМІНІСТАРЦІЇ

 

                                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                               Голова конкурсної комісії

                                                                                                           ____________ініціали, прізвище

 

                                                                                                «_____» ______________20_____р.       

 

                                                

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____

                                         для складання іспиту кандидатам

                               на заміщення вакантних посад державних службовців

 

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».
 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 4. Питання на перевірку знання Бюджетного кодексу України.
 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень галузевих відділів фінансового управління.

 

                                                                                                

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток №1

                                                                                      до Порядку проведення іспиту кандидатів

                                                                                      на заміщення вакантних посад державних

                                                                                     службовців фінансового управління

                                                                                      райдержадміністрації

 

 

ЕКЗАМАНЦІЙНА   ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

державних службовців конкурсною комісією

фінансового управління районної державної адміністрації

від «____» __________ 20____р.

 

 

 

№ з/п

Прізвище, ім»я по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                   ___________________              __________________

                                                                      ( підпис )                                  ( П. І. Б. )

 

 

Заступник голови комісії              ____________________            ___________________

                                                                      ( підпис )                                  ( П. І. Б. )

 

 

Члени комісії:                                  ____________________            ___________________

                                                                      ( підпис )                                  ( П. І. Б. )

 

                                                            ____________________             ___________________

                                                                     ( підпис )                                  ( П. І. Б. )

 

                                                           _____________________             __________________

                                                                     ( підпис )                                  ( П. І. Б. )

 

 

Секретар комісії:                           ______________________           __________________

                                                                     ( підпис )                                  ( П. І. Б. )

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65

 

 

IV. Питання на перевірку знання Бюджетного кодексу України

1. Коли вступив у дію Бюджетний кодекс України? Розділи Бюджетного кодексу.

2. Визначення основних термінів (бюджетні установи, бюджети місцевого самоврядування, власні надходження бюджетних установ, державний борг, органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, розпис бюджету).

3. Визначення основних термінів (бюджет, бюджетна класифікація, бюджетна система України, бюджетний процес, доходи бюджету, бюджетний процес, бюджетні кошти,  субвенціі). 

4. Визначення основних термінів (дефіцит бюджету, доходи бюджету, місцеві бюджети, міжбюджетні трансферти, місцевий фінансовий орган, надходження бюджету).

5. Бюджетний період (стаття 3).

6. Структура бюджетної системи України (стаття 5) та  бюджетна класифікація (стаття 8).

7. Складові частини бюджету (стаття 13).

8. Стадії бюджетного процесу (стаття 19).

9. Розпорядники бюджетних коштів. Основні функції головних розпорядників коштів (статті 21,22).

10. Бюджетні призначення  (стаття 23).

11. Склад доходів та видатків Державного бюджету України (статті 29,30).

12. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (стаття 75).

13. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань (стаття 117).

14. Поняття бюджетного правопорушення (стаття 116). Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення та нецільове використання бюджетних коштів (статті 118-120). 

15. Відповідальність за бюджетні правопорушення (стаття 121).

 

V.  Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень галузевих відділів

Бюджетний відділ.

1. Дефіцит бюджету. У яких випадках відбувається його прийняття.

2. Профіцит бюджету. У яких випадках відбувається його прийняття.

3. Які статті видатків бюджету визнаються захищеними, назвіть основні з них.

4. Хто може бути учасником бюджетного процесу та їх повноваження.

5. Резервний фонд, обов’язковість його створення.

6. Хто організує розроблення бюджетного запиту.

7. Які матеріали готуються та додаються до проекту рішення про місцевий бюджет. Що визначається рішенням про місцевий бюджет.

8. У який термін затверджуються державний бюджет, місцеві бюджети.

9. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття.

10. Порядок розроблення розпису місцевих бюджетів.

11. Порядок внесення змін до місцевих бюджетів.

12. Вимоги внесення змін до помісячного розпису.

13. Міжбюджетні відносини. Регулювання міжбюджетних відносин.

14. Відповідно до чого визначається перелік захищених статей ?

15. Які видатки  проводяться за рахунок бюджету розвитку?

 

 

Відділ  доходів

 1. Розгляд та затвердження Державного бюджету України
  1. Виконання Державного бюджету України за доходами
  2. Структура місцевих бюджетів.
  3. Доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів
  4. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів
  5. З яких видів надходжень складається бюджет розвитку місцевих бюджетів.
  6. Який порядок здійснення повернення платниками коштів, які були помилково або надмірно зараховані до бюджету.
  7.  Який орган проводить повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.
  8.  Надайте поняття – доходи бюджету.

10.   Надайте поняття – бюджетна система України.

11.   Класифікація доходів бюджету.

12.  На які групи поділяються власні надходження бюджетних установ.

13.  Назвіть порядок збільшення  доходної  частини місцевого бюджету .

14.  Як розподіляється між рівнями місцевих бюджетів податок з доходів фізичних осіб.

15.   Який орган веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам.

Відділ фінансово – господарського  забезпечення та бухгалтерського обліку

 

1. Правове регулювання бухгалтерського обліку.

2. Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

3. Облік розрахунків з постачальниками товарів, робіт і послуг.

4. Облік основних засобів.

5. Облік зносу необоротних активів.

6. Інвентаризація необоротних активів.

7. Облік виробничих запасів.

8. Облік касових операцій.

9. Облік розрахунків з оплати праці.

10. Облік господарських операцій бюджетних установ, які проводяться безготівковим шляхом.

11. Облік результатів виконання кошторисів.

12. Поняття та види доходів бюджетних установ.

13. Поняття та види видатків бюджетних установ.

14. Бухгалтерське відображення об'єктів позабалансового обліку.

15. Основи складання фінансової звітності бюджетними установами.