ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури

Ренійської районної державної адміністрації

 

1. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Ренійської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Ренійського району забезпечує виконання покладених на нього завдань. Відділ є підзвітним і підконтрольним першому заступнику та голові районної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та районної ради, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Відділу є:

У сфері містобудування та архітектури:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

2) здійснення керівництва Службою містобудівного кадастру;

3) проведення аналізу стану містобудування на території району, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації відповідно до компетенції;

4) координація діяльності суб'єктів містобудування щодо організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду;

5) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

 

         У сфері житлово-комунального господарства:

1) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

2) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

3) аналізує стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

4) організовує виконання державних програм, розроблення та реалізацію регіональних програм у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, поводження з твердими побутовими відходами та енергоефективності у межах своїх повноважень;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Програми соціально-економічного розвитку області та району щодо поліпшення житлово-комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, розвитку комунальної інфраструктури та енергозбереження;

6) вносить пропозиції до проектів районного бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, систем централізованого водопостачання та водовідведення, регіональних програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, поводження з твердими побутовими відходами, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів і подає їх на розгляд облдержадміністрації;

7) забезпечує здійснення заходів з підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій в районі;

8) готує пропозиції щодо впровадження енергоефективних заходів і технологій на підприємствах тепло- та електроенергетики, житлово- комунального господарства, організаціях бюджетної сфери області та вживає заходів для їх реалізації;

9) вживає заходів щодо оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

10) бере участь в організації належного обліку та регулюванні споживання паливно-енергетичних ресурсів, дотриманні режимів газопостачання та електропостачання;

11) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів, передбачених законодавством про відходи;

12) забезпечує реалізацію заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм на засадах прозорості та гласності;

13) здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об'єктів комунального господарства;

14) надає методичну допомогу щодо здійснення розрахунків та порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;

15) узагальнює та здійснює аналіз статистичних звітів підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу району, іншої звітної інформації щодо:

- розрахунків за спожиті енергоносії та послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

- погашення заборгованості минулих років за житлово-комунальні послуги та енергоносії;

- стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

- заборгованості із заробітної плати;

16) проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період, розробляє та організовує контроль реалізації заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, бере участь в ліквідації їх наслідків;

17) готує і подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо залучення інвестицій у сферу будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій населених пунктів;

18) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

19) здійснює підготовку та проведення комунікативних заходів (громадські обговорення, “круглі столи”, консультації) щодо виявлення потреб громадян, захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності у сфері житлово-комунального господарства та захисту територій від проявів небезпечних екзогенних геологічних процесів;

20) здійснює підготовку нарад, які проводитимуться керівниками районної державної адміністрації щодо координації органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства з питань, віднесених до компетенції Відділу;

22) сприяє залученню інвестицій у сферу будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, виконує функції замовника;

23) розробляє заходи щодо створення безпечних умов проживання та життєдіяльності населення, безаварійного функціонування об'єктів господарської діяльності та інженерної інфраструктури міст і селищ району, а також захисту і збереження будинків, споруд, будівель, що розташовані в зоні дії небезпечних та шкідливих природних або техногенних процесів, явищ або можуть потрапити під їхній вплив у майбутньому, та здійснює контроль за їх виконанням;

24) відповідно до вимог законодавства надає технічні умови та вимоги до архітектурних та інженерних рішень щодо захисту об’єктів будівництва від небезпечних геологічних процесів (зсувів, підтоплень та затоплень тощо), погоджує проектну документацію в разі розташування об'єкта будівництва на зсувонебезпечній території;

25) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації повноважень у галузі житлово-комунального господарства та інших питань, віднесених до компетенції Відділу;

26) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції Відділу, для їх розгляду на сесії районної ради;

27) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції Відділу, для подання голові районної державної адміністрації;

28) здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері житлово-комунального господарства, енергозбереження та розвитку інфраструктури.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, і подає до районної державної адміністрації пропозиції з цих питань.

4.3. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації.

4.4. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

4.5. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності.

4.6. Розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження.

4.7. Організовує розроблення містобудівної документації для населених пунктів на території району і проведення її експертизи.

4.8. Здійснює попередній розгляд містобудівної документації  населених пунктів на території району.

4.9. Розглядає проекти найважливіших об'єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету.

4.10. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації відповідних повноважень.

4.11. Проводить аналіз узагальнених даних і моніторинг містобудівного кадастру населених пунктів району.

4.12. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні.

4.13. Координує виконання на території району і науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

4.14. Організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництв).

4.15. Координує та контролює організацію ведення містобудівного кадастру, визначає пріоритети формування містобудівного кадастру.

4.16. Відповідно до компетенції бере участь у здійсненні державного контролю за додержанням містобудівного законодавства.

4.17. Створює і веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру.

4.18. Організовує проведення архітектурних та містобудівних конкурсів.

4.19. Розглядає інвестиційні містобудівні програми, готує висновки з цих питань для обласної та районної державних адміністрацій.

4.20. Контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських та міської рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4.21. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

4.22. Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку області та районі.

4.23. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.

4.24. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших запитувачів з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

4.25. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

4.26. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

4.27. Забезпечує доступ до інформації про свою діяльність шляхом розміщення в офіційних друкованих виданнях або на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.

4.28. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.29. Забезпечує захист персональних даних.

4.30. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.31. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.32. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

 

5. Відділ має право:

- скликати наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- при необхідності залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

- користуватися інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на Відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Одеською обласною державною адміністрацією.

Начальник Відділу за посадою є головним архітектором району.

8. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на Відділ завдань;

- розподіляє обов'язки між працівниками Відділу та визначає ступінь їхньої відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

- планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних розпоряджень, доручень;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- забезпечує виконання вимог з організації та ведення діловодства у Відділі;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

 9. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіоном.

Склад рад і положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника Відділу.

10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

11. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням