ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Адреса: 68800, Одеська область, Ренійський район, м.Рені, вулиця Вознесенська, 139

Адреса веб-сайту: reni-rda.odessa.gov.ua 

Адреса електронної пошти: reniyskarda@ukr.net


Графік роботи:

Понеділок-четвер: 09.00-18.00,

п'ятниця: 09.00-16.45.

Обідня перерва: 13.00-14.00.

Вихідні: субота, неділя.

 

Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації:

-         начальник відділу                   – Асаржи Тетяна Пантеліївна;  тел. (04840) 4-25-15

-         головний спеціаліст відділу   – Галажу Валентина Афанасіївна;

-         провідний спеціаліст відділу – Капсамун Тетяна Вікторівна.

 

 

 

     Основною подією у сфері державної кадрової політики останнього року стало набрання чинності з 01 травня 2016 року Закону України від 10 грудня 2015 року № 889 – VІІ «Про державну службу» (далі - Закон), який визначив основні принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства.

     Законом запроваджена компетентнісна модель управління людськими ресурсами в органах державної влади, визначаються та врегульовуються ключові елементи управління персоналом на державній службі, зокрема: розвиток служб управління персоналом, конкурсні процедури, проходження служби, професійний розвиток та навчання, оцінка службової діяльності.

     Питання про стан кадрової роботи, виконання завдань і доручень, а також реалізації вимог чинного законодавства у сфері державної служби постійно розглядається керівником апарату райдержадміністрації та начальником відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації в пропозиції до плану роботи відділу.

     Основними завданнями відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації є:

1. Cтан кадрової роботи, дотримання вимог чинного законодавства з питань державної служби в Ренійській районній державній адміністрації.

 

2. Виконання плану роботи відділу управління персоналом  апарату райдержадміністрації.

 

3. З питань управління персоналом та державної служби протягом року;

 

4. Направлення на навчання та підвищення кваліфікації державних службовців;

 

5. Затвердження графіку чергування керівних працівників Ренійської районної державної адміністрації на робочих місцях у святкові неробочі дні, для вирішення питань,  пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

 

6. Організація чергувань в районній державній адміністрації у вихідні та святкові дні протягом року;

 

7. Надання основних щорічних  та додаткових оплачуваних відпусток державним службовцям;

 

8. Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби в райдержадміністрації.

 

9. Проведення навчання з кадрових питань та з питань державної служби державних службовців;

 

10. Забезпечення підвищення кваліфікації, навчання державних службовців в Одеському РІДУ НАДУ при райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

 

11.Організація проведення засідань комісії райдержадміністрації:

- із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності;

- засідання комісії апарату райдержадміністрації по обчисленню стажу державної служби;

- засідання конкурсної комісії райдержадміністрації по проведенню відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

- засідання дисциплінарної комісії районної державної адміністрації з розгляду дисциплінарних справ.

 

12. Організація проведення засідань комісії райдержадміністрації про преміювання державних службовців;

 

13. Забезпечення підготовки для розгляду питання про присвоєння чергового рангу державним службовцям;

 

14. Проведення співбесід та підготовка документів про осіб, рекомендованих для участі в конкурсному відборі на встановлені обсяги (квоти) місць прийому за державним замовленням до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

 

15. Висвітлення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та Нацдержслужби розпорядження про оголошення та проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, інформацію про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата.

 

16. Виконання інших поточних завдань відділу.

 

17. “Про державну службу” та КЗпПУ в структурних підрозділах  райдержадміністрації з наданням відповідної консультативно-методичної допомоги;

18. Дотримання законодавства щодо погодження призначення та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Нормативно – правова документація, якою відділ користується в роботі.

1.  Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року № 586-XIV

2.  Закон України «Про державну службу» від 15.12.2015 року № 889-VII.

3.  Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700- VII

4.  Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 року № 1682- VII.
5.  Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96- ВР.
6.  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII/ 

7.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» від 06.04.2016 року № 270. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки» від 25.03.2015 року № 230. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком» від 25.03.2015 року №171. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» від 25.03.2016 року № 229. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від 20.04.2016 року №306. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 року №246. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 року № 268. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» від 06.04.2016 року № 271.

8.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення щорічного Всеукраїнськогоконкурсу "Кращий державний службовець»  від 19 вересня 2007 року№ 1152.

9.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України» від 01.04.2013 року № 255.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 07.07.2010 року        № 564.

11. Наказ Міністерства праці України „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”від 02 жовтня 1996 року № 77.

12. Накази Національного агентства України з питань державної служби.

13. Накази Міністерства соціальної політики України.