23.08.2018

Яка кількість посад асистента вчителя в класі інклюзивного навчання: 1 чи 0,5

Відповідаємо на запитання, які надходять під час проведення «Прямої телефонної лінії»

Запитання  Яка кількість посад асистента вчителя в класі інклюзивного навчання: 1 чи 0,5

 

Відповідь Посада асистента вчителя з’явилась у зв’язку із запровадженням в Україні інклюзивної освіти.

         З 01.09.2017 р. відповідно до п. 3 постанови  Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. № 585  «Про встановлення строку навчання у  загальноосвітніх навчальних закладах  для дітей з особливими освітніми потребами»  було припинено набір дітей із затримкою психічного розвитку до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів). Для них має бути забезпечено умови для навчання, зокрема, в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

            Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зазначає, що «особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами».

          Наказом Державного комітету України з питань  технічного регулювання та споживчої політики  від 28.07.2010 р.№ 327  Класифікатор професій доповнено посадою асистента вчителя інклюзивного навчання.

          Посаду асистента вчителя передбачено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12. 2010 р. №1205, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603.

 

Найменування посади

Нормативна чисельність (максимальна)

Умови введення

Асистент вчителя

1

Вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти

 

          У зв’язку із введенням посади асистента вчителя в типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25.09.2012 р. № 1/9-675 «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя» зазначено орієнтовні кваліфікаційні характеристики асистента вчителя у класі з інклюзивним навчанням.

          Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» посаду асистента вчителя загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням було внесено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963.

           Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» асистенту вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням передбачено надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів.

          Тарифний розряд асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням з 01.01.2017 р. встановлюється на рівні 10 – 12 тарифного розряду (постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

8-10

10-12

 

          Згідно з 2 приміткою під Додатком 6 до наказу Міністерства освіти і науки України  26.09.2005 р.  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» тарифні розряди залежать від освітньо-кваліфікаційного рівня:.

-      фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України від 23.05.1991р.№ 1060 «Про освіту»  - вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд. 
Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації. 

-      фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України від 23.05.1991р.№ 1060 «Про освіту»  - середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд. 

 

 

 

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін