10.03.2015

Про дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства за ІІ півріччя 2014рік

         Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2012 року № 1276/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки», з метою запровадження в структурних підрозділах районної державної адміністрації дієвих механізмів щодо запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують, залучення громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції головою районної райдержадміністрації затверджено розпорядження від 27 грудня 2013 року № 415/А-2013 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2014-2015 роки», та від 06 лютого 2012 року №33/А-2012 «Про дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства», а також затвердженого плану заходів щодо дотримання вимог законодавства про державну службу та  антикорупційного законодавства органами виконавчої влади та місцевого самоврядування  до райдержадміністрації надається інформація про їх виконання за 2 півріччя 2014 року.

            Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, сільськими радами району до райдержадміністрації надається інформація про виконання затвердженого плану заходів щодо дотримання вимог про державну службу та антикорупційного законодавства згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 6 лютого 2012 року № 33/А-2012 « Про дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства».

            У цілому робота з виконання постанов Кабінету Міністрів України, вимог спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії проявам корупції проводилися цілеспрямовано та якісно.

            На спільних нарадах з правоохоронними органами та силовими структурами району,  серед інших питань постійно розглядаються питання боротьби з корупцією.

            Громадськість також бере участь в заходах щодо запобігання та протидії корупції. Отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання здійснюються за телефонами «гарячої лінії», «телефонів довіри» опублікованих у засобах масової інформації та на веб-сайті Ренійської райдержадміністрації.

            Здійснюється постійний моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції. аналізується стан та результати роботи, щодо додержання антикорупційного законодавства, профілактика та аналіз фактів порушень дисципліни та законодавства.

            Вжиті додаткові заходи щодо безумовного дотримання працівниками райдержадміністрації вимог антикорупційного законодавства. Приділяється особлива увага семінарам-навчанням та іншим видам профілактичної роботи, а саме за 2 півріччя 2014 року проведено:

-          семінарів, занять -17

-          розглянуто на колегіях,тематичних нарадах - 6

-          у друкованих виданнях опубліковано статей – 2

-          в мережах Інтернету розміщено статей - 2

Здійснені організовані заходи щодо своєчасного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Всі працівники райдержадміністрації подали декларації у зазначений Законом строк.        

Посилена робота щодо підбору кандидатур на посади державних службовців та посадових осіб, доведення вимог нового антикорупційного законодавства до кандидатів на заміщення вакантних посад  під особистий підпис. Здійснюється організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на заняття посад державних службовців( інформація додається).

Проводиться попередження про встановлені законодавством обмеження , пов’язані з прийняттям на державну службу та проходження державної служби.

Постійно вживаються заходи щодо дотримання працівниками райдержадміністрації загальних правил поведінки державого службовця, затверджених Законом України від 17 травня 2012 року № 4722 «  Про правила етичної поведінки».

З метою уникнення корупційних діянь здійсненні заходи з посилення контролю за відкритістю і прозорістю в роботі  органів виконавчої влади налагоджена робота дозвільного центру райдержадміністрації з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Систематично узагальнюється інформація судових органів щодо держслужбовців і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальних заходів реагування, за скоєння корупційних правопорушень та застосування до винних заходів реагування, передбачених законами України «Про запобігання та протидії корупції», « Про державну службу».

За звітний період не скоєно жодного корупційного правопорушення. Не допускаються будь-які можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців.

Проводиться цілеспрямована роз’яснювальна робота серед працівників щодо порушення ними дисципліни та законності, упередженості зневажливого ставлення до громадян, вжиття заходів щодо недопущення ви користування працівниками райдержадміністрації свого службового становища та можливостей в інтересах третіх осіб та фактів корупційних зв’язків з близькими родичами, які є посадовими особами або суб’єктами підприємницької діяльності.