11.04.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про призначення уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції районної державної адміністрації

 

 

                 РЕНІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

                                          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

_09 жовтня____2017 року                 м. Рені                            № _332/А-2017__

 

 

Про призначення уповноваженого

з питань запобігання

та виявлення корупції

районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статті 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Ренійській районній державній адміністрації: 

 

  1. Призначити Челака Георгія Петровича, завідувача юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Ренійській районній державній адміністрації.

 

2.  Затвердити положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Ренійській районній державній адміністрації, що додається.

 

  1. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                               П.В. Дамаскін

 

 

 

 

 

                                                                        Затверджено

                                                                        розпорядження голови

                                                                        районної державної адміністрації

                                                                        від 09.10.2017 № 332/А - 2017

 

                                          Положення

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

в Ренійській районній державній адміністрації

 

1. Під час виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції посадова особа керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами КМУ, міжнародними договорами України, цим  положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, іншими актами законодавства.

 

2. Під час виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції посадова особа підзвітна голові районної державної адміністрації як керівнику державного органу.

 

3. Основними завданнями уповноваженої особи з виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції є:

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;

- проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

4. Відповідно до покладених завдань посадова особа під час виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції:

- розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

- надає іншим структурним підрозділам адміністрації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб адміністрації, вносить голові адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

- надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів;

- у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

- у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень службовими особами адміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову адміністрації (першого заступника голови райдержадміністрації), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

- веде облік працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

- взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів райдержадміністрації, з сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері корупції;

- розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників адміністрації до вчинення корупційних правопорушень.

 

5. Втручання у діяльність уповноваженої  особи під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань забороняється.

6. Під час виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції посадова особа має право:

- отримувати від інших структурних підрозділів адміністрації, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

- отримувати від працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

- ініціювати перед головою адміністрації, питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

7. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

8. Під час проведення службових розслідувань (перевірок) з урахуванням обмежень, установлених законодавством, уповноважена особа має право на безперешкодний доступ до приміщень і територій райдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Голова адміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.